Grenzen aan vermogen

Als u een bijstandsuitkering ontvangt stellen wij grenzen aan de waarde van uw vermogen.

Denk hierbij aan spaargeld, aandelen, maar ook zaken als dure apparatuur, een auto, sieraden of een eigen huis of grond in het buitenland. Ook saldo op een (prepaid) creditcard en/of elektronische rekeningen, zoals PayPal, worden tot het vermogen gerekend. Op de website van Rijksoverheid kunt u precies vinden hoeveel vermogen u maximaal mag bezitten.