Groen-/reststrook aanvragen

Een reststrook is onderdeel van het gemeentelijk groen dat niet als waardevol is gekwalificeerd op basis van het gemeentelijk structuurplan, het beeldkwaliteitsplan, of anderszins door haar uitstraling, omvang en inhoud, of door de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, als bijzonder groen kan worden aangemerkt.

Hoe het werkt

Wilt u een groen-/reststrook aanvragen? Dat kan via bovenstaande knop 'Aanvragen'.

Reststroken worden uitsluitend verkocht aan de eigenaar van aangrenzende gronden. Tot verkoop kan uitsluitend worden overgegaan indien wordt voldaan aan alle hieronder genoemde criteria:

  1. Geen belemmering voor ontwikkelingen op termijn;
  2. Geen ingesloten gemeentelijk eigendom;
  3. Geen hinderlijke kanteelsituatie (versnippering);
  4. Geen verkeerskundige bezwaren;
  5. Geen strijd met bestaande overeenkomsten;
  6. Geen strijd met regelgeving provincie en waterschap;
  7. Sprake van eigendom aangrenzend perceel verzoeker;
  8. Geen kabels en leidingen in de grond;
  9. Niet aangemerkt is als verdachte locatie (bodemverontreiniging)
  10. Passende bestemming of mee te nemen in toekomstig bestemmingsplan.