Groenstructuurplannen

De gemeente Montferland heeft ‘Groen met karakter!’ als het motto van dit Groenstructuurplan (GSP) gekozen. Het groen is kenmerkend voor de ruimtelijke kwaliteit en aantrekkelijkheid van ons landschap, met name ook van onze kernen. Velen hebben belang bij aantrekkelijke kernen die, naast mogelijkheden voor een vitale economie, rust en ruimte bieden.

Dit GSP voor de kernen van Montferland heeft een compacte overkoepelende visie. Daarvoor is gekozen om vooral veel nadruk te leggen op de kernen zelf. Voor iedere kern is een uitgebreide vertaling van die visie in een eigen werkboek opgesteld.

Uitermate belangrijk was de bijdrage van de wijk-, dorps- en stadsraden. Zij hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het GSP. Zij zijn op meerdere momenten in het planproces betrokken. Het groenstructuurplan is vastgesteld door de gemeenteraad. Alle ideeën van de dorps- en wijkraden zijn afgewogen, niet alle ideeën zijn in dit plan
 meegenomen. Het GSP biedt namelijk lang niet altijd pasklare oplossingen, maar eerder handreikingen om het groen integraal onderdeel te laten worden van alle plannen die voor de openbare ruimte in de kernen worden gemaakt. Het groen raakt immers aan vrijwel alle beleidsvelden binnen onze gemeente. Dit GSP is zo opgesteld dat het ons de mogelijkheid biedt om met het groen optimaal in te spelen op planprocessen in het kader van die beleidsvelden. We laten het groen met die processen meeliften. Dat vereist een creatieve en open benadering van zowel burgers, politiek als ambtenaren.

Samen moeten wij de aantrekkelijkheid van onze kernen in het landschap zodanig stimuleren dat het de economische en ecologische vitaliteit van de regio als geheel ten goede komt.