Grond, bagger en bouwstoffen gebruiken

Algemeen

Als u gaat bouwen of verbouwen moet u zorgen dat de bouwmaterialen die gebruikt gaan worden, zoals grond, baggerspecie en bouwstoffen, van goede kwaliteit zijn.

Hoe het werkt

Stap 1: bepaal of u een melding moet doen

Het bedrijf dat de bouwstoffen gebruikt, moet de melding doen. Dit hoeft echter niet in de volgende situaties:

 • Minder dan 50 m3 schone grond gebruiken;
 • Baggerspecie verspreiden op het aangrenzend perceel;
 • Eigen grond of baggerspecie in landbouwbedrijf gebruiken of opslaan;
 • Bouwstoffen die niet vervuild zijn gebruiken of opslaan;
 • Particulieren hoeven gebruik van grond niet te melden. Dit doet de transporteur of aannemer.

Wel moet u (zowel bedrijven als particulieren) altijd voldoen aan de regels van het 'Besluit bodemkwaliteit' op de website van Overheid.nl.

Stap 2: bepaal wanneer u de melding moet doen

 • Als u met uw bedrijf vervuilde bouwstoffen gebruikt, meldt u dit uiterlijk 30 dagen van tevoren;
 • Als u met uw bedrijf schone grond gebruikt, meldt u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren;
 • Als u met uw bedrijf een tijdelijk depot voor grond of bagger gaat oprichten of andere grote werken gaat uitvoeren, vraagt u aan de gemeente wanneer u dit moet melden.

Stap 3: de melding doen

Is gedurende stap 1 gebleken dat u een melding moet doen? Doe de melding dan bij het Meldpunt Bodemkwaliteit door bovenaan deze pagina te klikken op de knop 'Nu een melding maken'. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • Soort, hoeveelheid en kwaliteit van de bouwmaterialen;
 • Adresgegevens van het bedrijf dat de bouwmaterialen gebruikt;
 • Plaats waar u de bouwmaterialen gebruikt;
 • Datum waarop u de bouwmaterialen gebruikt;
 • Plaats waar de bouwmaterialen vandaan komen.

Goed om te weten

Alleen bedrijven moeten melden dat zij grond, bagger of bouwmaterialen gaan gebruiken. U moet in ieder geval melden waar de materialen vandaan komen en hoe u bouwafval afvoert. Ook het opnieuw gebruiken van sloopmateriaal moet u melden.

Als u gaat bouwen of verbouwen moet u zorgen dat de bouwmaterialen die gebruikt gaan worden, zoals grond, baggerspecie en bouwstoffen, van goede kwaliteit zijn. Denk bij bouwstoffen aan:

 • Beton;
 • Asfalt;
 • Dakpannen;
 • Bakstenen.

Welke bouwstoffen moet ik melden?

In het 'Besluit bodemkwaliteit' op de website van Overheid.nl leest u welke bouwstoffen u moet melden.

Bijlagen

Voor de ‘Nota Bodembeheer Regio Achterhoek’ en de ‘Bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek’ verwijzen wij u naar de website van de Omgevingsdienst Achterhoek. Hier staat ook een toelichting hoe u de nota en kaart kunt raadplegen.