Grond, bagger en bouwstoffen gebruiken

Als u gaat bouwen of verbouwen moet u zorgen dat de bouwmaterialen die gebruikt gaan worden, zoals grond, baggerspecie en bouwstoffen, van goede kwaliteit zijn.

Hoe het werkt

Stap 1: bepaal of u een melding moet doen

Het bedrijf dat de bouwstoffen gebruikt, moet de melding doen. Dit hoeft echter niet in de volgende situaties:

 • Minder dan 50 m3 schone grond gebruiken;
 • Baggerspecie verspreiden op het aangrenzend perceel;
 • Eigen grond of baggerspecie in landbouwbedrijf gebruiken of opslaan;
 • Bouwstoffen die niet vervuild zijn gebruiken of opslaan;
 • Particulieren hoeven gebruik van grond niet te melden. Dit doet de transporteur of aannemer.

Wel moet u (zowel bedrijven als particulieren) altijd voldoen aan de regels van het 'Besluit bodemkwaliteit' op de website van Overheid.nl.

Stap 2: bepaal wanneer u de melding moet doen

 • Als u met uw bedrijf vervuilde bouwstoffen gebruikt, meldt u dit uiterlijk 30 dagen van tevoren;
 • Als u met uw bedrijf schone grond gebruikt, meldt u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren;
 • Als u met uw bedrijf een tijdelijk depot voor grond of bagger gaat oprichten of andere grote werken gaat uitvoeren, vraagt u aan de gemeente wanneer u dit moet melden.

Stap 3: de melding doen

Is gedurende stap 1 gebleken dat u een melding moet doen? Doe de melding dan bij het Meldpunt Bodemkwaliteit door bovenaan deze pagina te klikken op de knop 'Nu een melding maken'. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • Soort, hoeveelheid en kwaliteit van de bouwmaterialen;
 • Adresgegevens van het bedrijf dat de bouwmaterialen gebruikt;
 • Plaats waar u de bouwmaterialen gebruikt;
 • Datum waarop u de bouwmaterialen gebruikt;
 • Plaats waar de bouwmaterialen vandaan komen.

Goed om te weten

Alleen bedrijven moeten melden dat zij grond, bagger of bouwmaterialen gaan gebruiken. U moet in ieder geval melden waar de materialen vandaan komen en hoe u bouwafval afvoert. Ook het opnieuw gebruiken van sloopmateriaal moet u melden.

Als u gaat bouwen of verbouwen moet u zorgen dat de bouwmaterialen die gebruikt gaan worden, zoals grond, baggerspecie en bouwstoffen, van goede kwaliteit zijn. Denk bij bouwstoffen aan:

 • Beton;
 • Asfalt;
 • Dakpannen;
 • Bakstenen.

Welke bouwstoffen moet ik melden?

In het 'Besluit bodemkwaliteit' op de website van Overheid.nl leest u welke bouwstoffen u moet melden.

Bijlagen

De huidige nota 'bodembeheer met bodemkwaliteitskaart (2012)' wordt op dit moment geactualiseerd. De procedure voor het vaststellen van de definitieve nota 'bodembeheer met bodemkwaliteitskaart (2020)' is naar verwachting medio 2021 afgerond.

De nieuwe bodemkwaliteitskaart en nota (2020) vindt u hier (in ontwerp):