Groslijstensystematiek

De gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, en Oost Gelre werken met een gezamenlijk uitnodigingsbeleid voor deelname aan onderhandse aanbestedingen van opdrachten voor cultuur- en civieltechnische werken. Dit beleid wordt beschreven in de 'Groslijstensystematiek Montferland' (dit document vindt u onderaan deze pagina). De Groslijstensystematiek is een objectieve en transparante wijze van uitnodigen van leveranciers om deel te nemen aan onderhandse aanbestedingen. De systematiek is alleen van toepassing op overheidsopdrachten voor cultuurtechnische en civieltechnische werken (geen bouwkundige werken) en overheidsopdrachten voor diensten met betrekking tot cultuurtechnisch en civieltechnisch onderhoud. Op 21 maart 2018 is de meest recente versie van de systematiek door het college van de gemeente Montferland vastgesteld. Via de aanbestedingssoftware Negometrix kunnen bedrijven zich hiervoor aanmelden en wordt de selectieprocedure doorlopen. Ook worden de opdrachten via Negometrix verstrekt.

Past Performance

Leveranciers die een opdracht voor de gemeente uitvoeren worden op gedragsaspecten beoordeeld aan de hand van het formulier van 'bijlage 3 beoordeling leverancier' (dit document vindt u onderaan deze pagina). De scores die daarbij worden verkregen, bepalen de rangorde van de groslijst. De drie hoogst genoteerde leveranciers worden sowieso uitgenodigd op de eerstvolgende opdracht in te schrijven en van de overige leveranciers op de groslijst worden er twee ingeloot.