Het lokale beweeg- en sportakkoord is gereed

‘Heel Montferland Beweegt!’, dat is de titel van het lokale beweeg- en sportakkoord in Montferland. In de afgelopen maanden is er door verenigingen, organisaties en inwoners hard gewerkt aan de totstandkoming van dit lokale akkoord. Het startschot van het akkoord is een online uitzending op woensdag 14 april om 19.00 uur.

In het lokale beweeg- en sportakkoord staan concrete afspraken met als doel om meer inwoners in Montferland in beweging te krijgen. Het akkoord is de start van een intensieve samenwerking tussen clubs en organisaties op het gebied van sport, bewegen, welzijn en gezondheid. In het akkoord zijn afspraken gemaakt en projecten uitgewerkt op vijf verschillende ambities:

  1. Een toekomstig sportlandschap met sterke en vitale sportaanbieders
  2. Jeugd vaker en beter laten bewegen
  3. Meer ouderen vaker en gezonder in beweging
  4. Een inzichtelijke sportaanbod voor alle inwoners
  5. Sport en bewegen in de openbare ruimte

Het lokale beweeg- en sportakkoord ‘Heel Montferland Beweegt’ is op de website van Achterhoek in Beweging te bekijken.

Het akkoord geeft de focus voor de komende twee jaar aan. Het is een aanvalsplan om meer inwoners te laten sporten en bewegen. Het akkoord is niet in beton gegoten. Als er zich tussentijds kansen voor doen, dan proberen we daar op in te spelen en passen we onze tactiek aan.

Startschot via een online uitzending

Op woensdagavond 14 april klinkt om 19.00 uur het officiële startschot van het lokale beweeg- en sportakkoord 'Heel Montferland Beweegt'.  De uitzending bekijk je hieronder:

Startschot lokaal beweeg- en sportakkoord 'Heel Montferland Beweegt'

In een online uitzending laten we zien wat Montferland nu al te bieden heeft op het gebied van sport en bewegen. Presentator Sjoerd Weikamp gaat in gesprek met Montferlandse tafelgasten over wat sport en bewegen voor hen betekent. Ook delen de tafelgasten hun ambities om heel Montferland in beweging te krijgen. Daarnaast komen in de uitzending de foto's van de ondertekenaars van het lokale beweeg- en sportakkoord voorbij. Dus als jullie het akkoord ondertekend hebben zijn jullie

Tekenen jullie ook voor heel Montferland in beweging?

Ondersteunen jullie de ambitie om heel Montferland in beweging te krijgen ook? Onderteken dan het lokale beweeg- en sportakkoord 'Heel Montferland Beweegt'!

Door ondertekening van het akkoord spreken jullie de intentie uit om ook een actieve bijdrage te leveren om zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen. Op welke manier jullie dit doen daar zijn jullie vrij in.

Je ondertekent het akkoord door jouw handtekening en eventueel jullie logo te plaatsen op het ondertekenings A-4tje, deze uit te printen en hier vervolgens een (selfie) foto van te maken.

Stuur de (selfie)foto én jullie logo op naar sportakkoord@montferland.info. Wij geven jullie vervolgens een plekje in de eerstvolgende update van het akkoord. We updaten het akkoord twee keer per jaar met nieuwe partners.

Hieronder een selectie van eerdere ondertekenaars van het lokale beweeg- en sportakkoord 'Heel Montferland Beweegt'! ook zichtbaar in de uitzending.

Afbeelding

Beweeg- en sportakkoord ondertekend