Hulp bij gedragsproblemen

Als ouder kun je je flink zorgen maken over het gedrag van je kind.

Elk kind en jongere is wel eens lastig. Boos en brutaal zijn, ongehoorzaam en af en toe agressief, het hoort bij het opgroeien en de ontwikkeling. Maar soms duurt het ongewenste en lastige gedrag te lang. Als je kind er door in de problemen komt en jij als ouder de grip op je kind lijkt te verliezen, dan is het tijd om hulp te zoeken. Praat eens met mensen uit je omgeving, wellicht kunnen die je verder helpen.

In de gemeente Montferland heeft stichting Welcom een ondersteuningsaanbod en kunt u met u vragen terecht; www.iedereenwelcom.nl.

Ook het Sociaal Team Jeugd kan u helpen bij de zoektocht naar eventuele hulp.

Kinderen (tot 18 jaar) met (ernstige) opvoedings- of gedragsproblemen kunnen ambulante jeugdhulp krijgen. Ambulante jeugdhulp wil zeggen: jeugdhulpverlening aan huis.

Sociaal Team

Voor ambulante jeugdhulp meldt u zich bij het Sociaal Team van uw gemeente.

Samen kijken wat past

De gemeente kijkt samen met u op welke manier uw kind het beste geholpen kan worden:

  • hulpverlening thuis aan uw kind op afgesproken tijden;
  • hulpverlening thuis aan het hele gezin op afgesproken tijden;
  • therapie voor uw kind bij een instelling.

U betaalt geen ouderbijdrage voor ambulante jeugdhulp.

Meer informatie

Meer informatie over ambulante jeugdhulp kunt u krijgen bij het Sociaal Team van de gemeente.