Innovatiefonds gemeente Montferland

Sinds 2017 kunnen bedrijven uit de gemeente Montferland een beroep doen op het IGM.

In dit fonds is tot en met 2019 een budget beschikbaar van € 250.000,- voor het stimuleren van innovatie en duurzaamheid in onze gemeente. Op dit moment is er nog een bedrag van € 33.680,- beschikbaar. De aanvragen worden beoordeeld door een deskundige commissie. De commissie beoordeelt inkomende aanvragen op geschiktheid voor een bijdrage uit het fonds en adviseert het college van B&W.

De regeling is bedoeld voor bedrijven uit de gemeente Montferland. Uit het fonds wordt een minimale bijdrage verstrekt van € 2.500 en een maximale bijdrage van € 50.000. De bijdrage uit het Innovatiefonds bedraagt 25% van het gehele investeringsbedrag.

Meer informatie kunt u lezen in de subsidieregeling. Met vragen kunt u terecht bij Werner van Dinter via gemeente@montferland.info en (0316) 291 391.