Noodopvang voor kinderen tussen 0-12 jaar van ouders met cruciale beroepen

De gemeente Montferland organiseert noodopvang voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen. Hierbij geldt dat minimaal een van de ouders een vitaal beroep heeft en dat het regelen van opvang niet (meer) mogelijk is. Ook geldt hierbij dat uw kind geen symptomen vertoont zoals: verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

De lijst met cruciale beroepen vindt u op de website van Rijksoverheid

De gemeente maakt gebruik van de expertise van de scholen en de kinderdagverblijven. Er is niet gekozen voor een centrale opvanglocatie omdat we kinderen zoveel mogelijk in een normale situatie willen houden. Echter moet de capaciteit wel aanwezig zijn.

In overleg met alle houders van de kinderdagverblijven in onze gemeente, hebben we de volgende maatregelen genomen indien u gebruik wilt maken van noodopvang:

  1. Meld u bij uw school of kinderdagverblijf om noodopvang aan te vragen;
  2. Bewijs dat u en/of uw partner een cruciaal beroep heeft;
  3. De school of kinderdagverblijf kijkt met u mee of de noodopvang op eigen locatie plaats kan vinden of op een locatie bij een andere school of kinderdagverblijf.