Informatie over de energietoeslag

Wat is de energietoeslag?

Dit is een eenmalig bedrag van € 1.300,00 netto per huishouden. Van veel producten en diensten zijn de prijzen flink gestegen. Zoals van eten, het openbaar vervoer en vooral van energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er nu de energietoeslag. De overheid heeft ook de belasting op energie verlaagd. Deze verlaging en de energietoeslag zorgen er samen voor dat veel mensen de energierekening kunnen blijven betalen.

Ik wil energietoeslag aanvragen

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Montferland als u op de datum van aanvraag:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Montferland woont; en
  • een geldig paspoort, geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
  • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, uw vermogen telt niet mee.
Inkomensgrenzen per maand inclusief vakantiegeld 2023
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW leeftijd Vanaf AOW leeftijd
Alleenstaand € 1434,79 € 1596,80
Samenwonend/gehuwd € 2049,70 € 2168,64

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op datum van aanvraag:

  • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
  • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt en niet zelfstandig woont;
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen huishouden heeft.

Het zijn netto bedragen inclusief vakantiegeld.
Huur en zorgtoeslag worden niet meegenomen als inkomen.

Automatische uitbetaling

Mensen met een algemene bijstandsuitkering, mensen die maandelijks bijzondere bijstand krijgen of mensen met een IOAW/IOAZ uitkering, hebben op 28 maart 2022 en op 3 oktober 2022 automatisch de energietoeslag over 2022 gekregen. 
Aangezien deze mensen een lopende uitkering hebben, zijn wij in het bezit van de inkomensgegevens van deze huishoudens. Deze informatie mogen wij ook gebruiken voor de energietoeslag. 
Wanneer er meer duidelijkheid is over de automatische uitbetaling van de energietoeslag in 2023, dan zullen wij dit op onze website plaatsen. 

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?

De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is niet verplicht om de toeslag hieraan te besteden. Maar het is wel verstandig als u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier. Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u recht hebben op de energietoeslag. U kunt het geld ergens anders aan besteden of opzij zetten.

Aanvragen

Gemeenten zijn niet op de hoogte van de inkomens van alle inwoners. Daarom moeten mensen met een laag inkomen de energietoeslag zelf aanvragen:

Ik wil energietoeslag aanvragen

De afhandelingstermijn voor een aanvraag bedraagt 8 weken, maar we zullen ons best doen dit zo kort mogelijk te laten zijn.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Wat kan er gebeuren als uw gegevens niet kloppen?

Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Geef het daarom snel aan ons door als u van ons een energietoeslag gaat krijgen of al heeft gekregen, maar daar geen recht op heeft!

Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet, of niet op tijd doorgegeven? Dan kunt u ook een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft.

Kunt u nog een energietoeslag krijgen?

Nee, u heeft recht op één energietoeslag. Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte of medische noodzaak? Geef dit dan aan ons door per mail: energietoeslag@montferland.info. Misschien heeft u recht op individuele bijzondere bijstand. Dit zullen wij dan beoordelen op basis van een medisch advies.

Hulp bij geldzaken nodig? Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen! Neem contact met ons op via financieelloket@montferland.info.