Inkoop- en aanbestedingsbeleid

De gemeente wil met dit beleid het volgende bereiken:

  • Rechtmatig en doelmatig inkopen;
  • Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgeven zijn;
  • De inkoop moet objectief en transparant zijn. Hiermee wordt bedoeld dat een aanbestedingsprocedure inzichtelijk is door het stellen van heldere en duidelijke criteria voor selectie en gunning.

Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Montferland 2023 is gebaseerd op het model Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de VNG. Het volledige beleid kunt u onderaan deze pagina downloaden.
Hoe de gemeente te werk gaat bij het aanbesteden hangt af van de hoogte van het bedrag van de aan te besteden opdracht. Ook hangt het er van af of het gaat om een werk, levering of een dienst.

De volgende richtbedragen worden daarbij in acht genomen:

Tabel richtbedragen inkoop en aanbestedingen
Soort Werken Levering Diensten
Enkelvoudig Tot € 50.000,- Tot € 30.000,- Tot € 30.000,-
Meervoudig € 50.000,- tot € 1.500.000,- € 30.000,- tot € 125.000,- € 30.000,- tot € 125.000,-
Nationaal € 1.000.000,- tot Europees drempelbedrag € 125.000,- tot Europees drempelbedrag

€ 125.000,- tot Europees drempelbedrag

Europees Vanaf Europees drempelbedrag Vanaf Europees drempelbedrag Vanaf Europees drempelbedrag
Externe inhuur*
Tot € 60.000,-
€ 60.000,- tot € 125.000,-
€ 125.000,- tot Europees drempelbedrag
Vanaf Europees drempelbedrag

Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW.

* De Gemeente kan gebruikmaken het Dynamische Aankoop Systeem (DAS) Werken in Gelderland13 om externe inhuuropdrachten te plaatsen

Voor Europese aanbestedingen gelden 'harde' drempelbedragen. In 2022 en 2023 zijn deze als volgt:

  • Werken € 5.382.000,-
  • Leveringen € 215.000,-
  • Diensten € 215.000,-

Het beleid geeft een korte beschrijving van de verschillende fasen in het inkoop en aanbestedingsproces. Ook bevat het beleid de uitgangspunten die gemeente hanteert bij het selecteren van leveranciers.

Algemene Inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten

Op 24 oktober 2017 zijn door het college de Algemene Inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten (AIAG 2017) vastgesteld. Het volledige beleid kunt u hieronder downloaden.