Jeugdbescherming

Is er sprake van een onveilige situatie in een gezin? Dan kan de kinderrechter de maatregel ‘jeugdbescherming’ opleggen. Dit gebeurt alleen als er geen andere oplossing mogelijk is.

Problemen in het gezin

Een kind grootbrengen is niet altijd makkelijk. Soms gaat het daardoor in een gezin niet goed. Heeft u problemen in het gezin? Dan kunt u altijd contact opnemen met het Sociaal team jeugd. Hier kunt u terecht met grote en kleine vragen. U krijgt antwoord op uw opvoedvraag. Of u kijkt samen met de jeugdconsulent wat er nodig is om de problemen thuis op te lossen.

Als het thuis onveilig is

Soms komt een kind in gevaar door verwaarlozing of mishandeling. Dan is het thuis onveilig voor het kind. Is het bij u thuis niet veilig? Of heeft u het vermoeden dat een kind in uw omgeving verwaarloosd of mishandeld wordt? Dan belt u Veilig Thuis (0800 2000 – gratis en altijd bereikbaar). Zij beoordelen wat er moet gebeuren. De veiligheid van het kind en het gezin staan centraal.

Wat aan jeugdbescherming vooraf gaat

De kinderrechter legt de maatregel ‘jeugdbescherming’ nooit zomaar op. In de meeste gevallen gaat er een hulpverleningstraject aan vooraf. Helpt dat niet genoeg? Dan kan in een speciale bijeenkomst besloten worden om te kijken wat er moet gebeuren om de veiligheid van het kind te bewaren. De ouders en hulpverleners zijn hier bij aanwezig. Soms worden afspraken gemaakt met ouders en hulpverleners. Hier komt dan toezicht op. En soms wordt besloten om de maatregel ‘jeugdbescherming’ te vragen bij een kinderrechter.

Wat houdt de maatregel ‘jeugdbescherming’ in?

Jeugdbescherming kan verschillende vormen hebben. De kinderrechter bekijkt per geval welke vorm het beste past. Er wordt altijd een gezinsvoogd aangewezen. Deze gezinsvoogd geeft aanwijzingen voor de opvoeding aan de ouders. De ouders moeten deze aanwijzingen opvolgen. Als het nodig is, kan daarnaast het kind (tijdelijk) uit huis geplaatst worden.

Meer informatie

Je kunt voor meer informatie terecht op de website van Jeugdbescherming Gelderland (www.jbgld.nl). Hier kun je ook ervaringsverhalen van ouders en kinderen lezen.