Jeugdhulp

Jeugdhulp is ondersteuning aan jeugdigen tot 18 (of 21-23) jaar en hun ouders of verzorgers.

Bij jeugdhulp kunt je denken aan onder andere:

  • Begeleiding voor kinderen en jongeren met een beperking
  • Opvoedondersteuning binnen gezinnen
  • Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
  • Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Heb je hulp nodig?

Je kunt hulp zoeken op meerdere manieren. Via het Sociaal team Jeugd: zij pakt hulpvragen op van jeugdigen en/of hun ouders en zorgt voor kortdurende hulp en ondersteuning. Als het nodig is zorgt het Sociaal team voor de toegang tot de tweedelijns jeugdhulp. De gemeente heeft daarvoor met zorgaanbieders afspraken gemaakt. Daarnaast kun je hulp zoeken via de website van regelhulp: een wegwijzer naar zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.

Problemen met opvoeden en opgroeien? 

Wilt u een probleem in de opvoed- en opgroeisituatie van uw kind aanpakken? Dan kunt u hiervoor samen met uw familie en uw sociale netwerk een familiegroepsplan opstellen. Daarin legt u vast hoe u de situatie wilt verbeteren en wat u hiervoor nodig heeft. Zo houdt u de regie over de benodigde ondersteuning in eigen hand. Heeft u hulp nodig vanuit de Jeugdwet? Dan kunt u een familiegroepsplan ook gebruiken als hulpverleningsplan. Dit plan levert u dan in bij de consulent van de gemeente. Het opstellen van een familiegroepsplan is niet verplicht.

Gratis advies van een cliëntondersteuner

Cliëntondersteuners zijn er speciaal voor u. Hun hulp en advies is onafhankelijk en kost niets. Heeft u een probleem met bijvoorbeeld vervoer, opvoeden of uw huishouden? Dan helpt een cliëntondersteuner u een passende oplossing te vinden. Soms blijkt dat u hulp nodig heeft vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. In dat geval kunt u contact opnemen met de gemeente via het Sociaal Team. De cliëntondersteuner kan dit gesprek samen met u voorbereiden. Als u dat wil, is de cliëntondersteuner ook aanwezig bij de gesprekken met de gemeente.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een cliëntondersteuner. Dat kan via de website van MEE Oost: Belt u liever? MEE Oost is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur via telefoonnummer (0314) 344 224.

Ben je niet tevreden over de hulp?

Als je met jeugdhulp te maken krijgt, ben je daarvan afhankelijk. Dat maakt het soms lastig om zaken te bespreken die je dwars zitten. Want het is nou eenmaal zo dat er ook wel eens iets fout gaat. Of dat de meningen verschillen. Als er zaken in de hulpverlening niet goed lopen, kun je dat bespreken met de hulpverlener. Niet door het zelf op te lossen, maar door samen met jou de oplossing te vinden. Meer informatie vind je op www.akj.nl.

Kindertelefoon

Ben je kind en wil je praten met iemand over onderwerpen die je niet durft of wilt  bespreken met mensen in je omgeving? Bijvoorbeeld over je ouders, je gevoel, school of relaties en seks? Bel dan gratis de kindertelefoon: 0800-0432 of ga naar de website van de kindertelefoon.

Je belt of chat met een getrainde vrijwilliger. Je kunt met de kindertelefoon bellen en chatten zonder dat je je naam vertelt. En het is helemaal vertrouwelijk: ze geven geen gegevens van jou door aan anderen.