Jeugdhulp door een zorgaanbieder

Als u jeugdhulp wilt ontvangen van een zorgaanbieder, kunt u hier vinden hoe dat gaat en welke mogelijkheden u heeft.

U kunt jeugdhulp krijgen van het Sociaal Team Jeugd of van een andere zorgaanbieder. De consulent van het Sociaal Team Jeugd kijkt eerst of ondersteuning door het Sociaal Team Jeugd (kortdurend en licht) passend is. Als ondersteuning door een andere zorgaanbieder het meest passend is, kunt u die op verschillende manieren ontvangen.

Via een zorgaanbieder die een contract heeft met de gemeente

De gemeente heeft afspraken gemaakt met verschillende zorgaanbieders. Deze zorgaanbieders zijn gecontracteerd. Dit wordt ook wel zorg in natura (ZIN) genoemd. Dat betekent dat de gemeente afspraken heeft gemaakt over welke zorg zij aan inwoners kunnen leveren en over de kwaliteit van die zorg. Als u gebruik wilt maken van jeugdhulp door een gecontracteerde zorgaanbieder, kan het Sociaal Team Jeugd u daar een verwijzing voor geven. Het Sociaal Team Jeugd neemt dan contact op met verschillende zorgaanbieders en kijkt welke vorm van zorg het meest geschikt is voor uw situatie. U kunt hierbij vaak tussen een aantal zorgaanbieders kiezen. De gemeente regelt vervolgens alle administratie en betalingen.

Via een Persoonsgebonden budget (pgb)

Als u geen passende gecontracteerde aanbieder kunt vinden, kunt u voor een Persoonsgebonden budget (pgb) kiezen. Bij een pgb bepaalt u zelf bij wie u de zorg, begeleiding, hulp of hulpmiddelen inkoopt. Om een pgb te krijgen, moet u aan drie voorwaarden voldoen:

  • U bent in staat uw budget zelf te beheren. Want u moet zelf de zorg inkopen die u nodig heeft en zelf de zorgverleners aansturen. U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Meer informatie over de vaardigheden die u nodig heeft om uw budget te kunnen beheren, vindt u op de website van Rijksoverheid;
  • U kunt uitleggen waarom de zorg die u via de gemeente kunt krijgen, minder geschikt is in uw situatie;
  • De zorg die u wilt inkopen, draagt volgens de gemeente bij aan oplossing van uw hulpvraag en is van goede kwaliteit.

Een pgb geeft u meer keuzevrijheid, maar er komen ook meer verplichtingen bij kijken. U moet bijvoorbeeld zelf uw zorgverleners uitzoeken, contracten met hen afsluiten, hen aansturen, de administratie bijhouden en de betalingen regelen.

Om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt, moet de gemeente een formeel besluit nemen. Daarvoor is het nodig dat u een afspraak maakt met het Sociaal Team Jeugd.

Kosten

De gemeente betaalt de jeugdhulp. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage.