Kandidaatstelling

Vanaf 3 januari 2022 zijn de formulieren voor de kandidaatstelling kosteloos bij de afdeling Publiekszaken te Didam verkrijgbaar.

Kandidaatstelling digitaal

Partijen kunnen ook gebruik maken van speciaal voor de partijen ontwikkelde OSV-software (= ondersteunings- software Verkiezingen). Hiermee kunnen op geautomatiseerde wijze de kandidatenlijst, ondersteuningsverklaringen en instemmingsverklaringen worden vervaardigd. De OSV software voor politieke partijen kan worden gedownload van de website van de kiesraad.

Let op! De kandidatenlijsten dienen op de dag van de kandidaatstelling op maandag 31 januari 2022 te worden ingeleverd tussen 09.00 en 17.00 uur.

Dit is een fatale termijn. Indien te laat wordt ingeleverd, dan doet desbetreffende politieke groepering niet mee aan de verkiezing. De kandidatenlijsten moeten worden ingeleverd bij het centraal stembureau, Bergvredestraat 10 te Didam.

Politieke partijen worden in de gelegenheid om vóór 31 januari 2022 de kandidatenlijsten en de bijlagen te laten beoordelen op volledigheid en juistheid door één van de medewerkers van de afdeling Publiekszaken, een zogenaamde proefinlevering. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0316) 291 391.