Kaveluitgifte Mr. Vermeulenstraat Loerbeek gestart

Montferland is een gemeente met karakter en bruist o.a. door bouwactiviteiten. Loerbeek is één van de twaalf kernen van de gemeente Montferland en heeft circa 500 inwoners. Loerbeek is een lintdorp gelegen aan de doorgaande weg tussen Doetinchem en Beek.

Kaveluitgifte Meester Vermeulenstraat in Loerbeek.

Binnenkort worden er 2 gemeentelijke woningbouwkavels uitgegeven. Op een woningbouwkavel kunt u zelf uw woning (laten) ontwerpen en bouwen.

De uitgifte betreft 2 kavels bestemd voor de bouw van een half vrijstaande woning van ca. 343 m² en 322 m². Voor meer informatie over de ligging van de kavels kijk op www.montferland.info/woningbouwkavelkaart.

De verkoopprijs bedraagt € 231,-- per m² exclusief BTW.

Heeft u interesse? Schrijf u dan in!

De inschrijftermijn loopt van 12 oktober 2021 tot en met 8 november 2021. Inschrijfformulieren die na deze datum binnenkomen worden terzijde gelegd. Het inschrijfformulier kunt u mailen naar gemeente@montferland.info, verzenden naar Gemeente Montferland, Postbus 47, 6940 BA Didam of inleveren bij de publieksbalie in het gemeentehuis te Didam.

Let Op! Voor deze kavels is in de koopovereenkomst een zelfbewoningsplicht van 3 jaar opgenomen.

Loting bij uitgifte

Bij meerdere aanmeldingen vindt de uitgifte plaats door middel van verloting. U ontvangt hiervoor na de inschrijftermijn een uitnodiging.

Tijdens de lotingsbijeenkomst worden – afhankelijk van het aantal belangstellenden – loten gemaakt. De kandidaten trekken op alfabetische volgorde een lot. De kandidaat met lotnummer 1 mag als eerste een keuze maken. De loting vindt plaats in het bijzijn van een notaris. U dient op deze lotingsavond in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.

Indien u afwezig c.q. verhinderd bent, maar u wenst wel deel te nemen aan de uitgifte, dan kunt u zich laten vertegenwoordigen door een derde die in het bezit dient te zijn van een machtiging en een geldig legitimatiebewijs om namens u op te mogen treden. Indien u niet naar de uitgifte komt en geen gemachtigde stuurt, dan vervalt uw inschrijving.

De notariële akte zal uitsluitend op naam worden gesteld conform de naam/namen van de inschrijving. Het is dus niet mogelijk na de inschrijving nog een (andere) partner op te geven. Inschrijving is slechts 1 keer mogelijk. Het is dus niet mogelijk zelf in te schrijven als men ook als partner vermeld is bij een andere inschrijving. Indien toch in strijd hiermee wordt ingeschreven, worden alle inschrijvingen, waarop de namen van deze personen voorkomen, terzijde gelegd.

Inschrijven

Ik wil me inschrijven voor woningbouwkavel Mr. Vermeulenstraat

Liever uw inschrijving op papier indienen?

Informatie over de kavels: