Home > Flexibel - Bouw je eigen woning

Flexibel - Bouw je eigen woning

Bouw je eigen woning

Als je een door een projectontwikkelaar te bouwen woning koopt in Kerkwijk, heb je veel inbreng in de afwerking van je woning. Maak een keuze uit diverse types badkamers en keukens en denk mee over de indeling. Op deze manier stel je een woning samen, die voldoet aan jouw wensen.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om zelf uw woning te (laten) ontwerpen en bouwen. De gemeente Montferland verkoopt namelijk bouwkavels, die ruimte bieden aan je ideale huis. Je bouwt daar je eigen huis die je hebt laten ontwerpen door je eigen architect/tekenaar en laat bouwen door je eigen aannemer. Kerkwijk is welstandsvrij, dus de keus van stijl, materiaal en kleur is aan u!

Op dit moment hebben wij nog een paar woningbouwkavels beschikbaar: zie www.montferland.info/bouwkavelkaart.

Daarnaast starten wij in mei 2019 met een uitgifteronde van de laatste 12 gemeentelijke bouwkavels in fase 5. Het betreft de blauw omlijnde kavels op de onderstaande tekening:

Gemeentelijke bouwkavels
Nummer Type Oppervlakte kavel Prijs inclusief BTW
1 Vrijstaande woning ca. 411 m² € 125.073,47
2 Vrijstaande woning ca. 411 m² € 125.073,47
3 Vrijstaande woning ca. 432m² € 131.467,08
4 Vrijstaande woning ca. 399 m² € 121.421,69
5 Halfvrijstaande woning ca. 285 m² € 87.074,63
6 Halfvrijstaande woning ca. 284 m² € 89.425,46
7 Halfvrijstaande woning ca. 307 m² € 93.424,71
8 Halfvrijstaande woning ca. 418 m² € 127.203,67
9 Vrijstaande woning ca. 522 m² € 158.852,43
10 Vrijstaande woning ca. 479 m² € 145.766,89
11 Vrijstaande woning ca. 490 m² € 136.959,90
12 Vrijstaande woning ca. 430 m² € 120.189,30

Als u interesse heeft in een van deze kavels, dan kunt u dit kenbaar maken via ons digitale inschrijfformulier. De inschrijftermijn loopt van 1 tot en met 31 mei 2019. Inschrijfformulieren die na deze datum binnenkomen, worden terzijde gelegd.

Bij meerdere aanmeldingen vindt de uitgifte plaats door middel van loting. Deze loting vindt plaats op 12 juni 2019 om 19:30 uur in het gemeentehuis aan de Bergvredestraat 10 in Didam. Iedereen die tijdig een inschrijfformulier heeft ingediend, kan tijdens deze bijeenkomst mee-loten voor een bouwkavel. Hiervoor wordt géén aparte uitnodiging verstuurd!

Tijdens de lotingsbijeenkomst worden – afhankelijk van het aantal belangstellenden – loten gemaakt. De kandidaten trekken vervolgens een lot. De kandidaat met lotnummer 1 mag als eerste een keuze maken. De loting vindt plaats in het bijzijn van een notaris. U dient op deze lotingsavond in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.

Indien u afwezig c.q. verhinderd bent, maar u wenst wel deel te nemen aan de uitgifte, dan kunt u zich laten vertegenwoordigen door een derde die in het bezit dient te zijn van een machtiging en een geldig legitimatiebewijs om namens u op te mogen treden. Indien u niet naar de uitgifte komt en geen gemachtigde stuurt, dan vervalt uw inschrijving.

De notariële akte zal uitsluitend op naam worden gesteld conform de naam/namen van de inschrijving. Het is dus niet mogelijk na de inschrijving nog een (andere) partner op te geven. Inschrijving is slechts 1 keer mogelijk. Het is dus niet mogelijk zelf in te schrijven als men ook als partner vermeld is bij een andere inschrijving. Indien toch in strijd hiermee wordt ingeschreven, worden alle inschrijvingen, waarop de namen van deze personen voorkomen, terzijde gelegd.

Degenen die tijdens de lotingsavond een kavel kiezen, krijgen vervolgens na de zomervakantie een koopovereenkomst toegestuurd. Deze moet binnen 3 maanden ondertekend retour worden gestuurd, pas dan is de keuze definitief.