Kindermishandeling en huiselijk geweld

In geval van crisis in situaties met huiselijk geweld en kindermishandeling kunt u contact opnemen met Veilig Thuis Noord Oost Gelderland/Gelderland Midden via de website www.veiligthuisnoordoostgelderlandsgm.nl en via telefoonnummer (0800) 2000 (24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week).

Verkeert u in psychische of medische nood? Neem dan contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.

Geen spoed, wel politie? Kijk dan op de website van de politie.

Crisissituaties ten aanzien van kinderen

Is er een crisis situatie waarbij u direct hulp wilt? Aarzel dan niet en bel met de Spoedeisende Zorg van Jeugdbescherming Gelderland: (0900) 99 555 99 (24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week).

Meer informatie over Jeugdbescherming Gelderland vindt u op www.jbgld.nl.