Klachtenregeling

Sinds 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 van kracht. Tegelijk met de nieuwe wet is er flankerend beleid gepresenteerd dat een verdergaande harmonisatie van de overheidsinkoop nastreeft. Onderdeel van het flankerend beleid is 'het advies Klachtafhandeling bij aanbesteden'. Het advies bestaat uit twee elementen:

  1. Een standaard voor klachtafhandeling voor Aanbestedende diensten en ondernemers en;
  2. Een Commissie van Aanbestedingsexperts.

Omwille van een laagdrempelige geschillenbeslechting wordt Aanbestedende diensten aangeraden om de standaard voor klachtafhandeling onderdeel te laten zijn van hun aanbestedingsbeleid. De gemeenten in de regio Achterhoek-Liemers hebben daarom een gezamenlijke klachtenregeling opgesteld. Dit document vindt u onderaan deze pagina.