Laatste informatie woningbouwplannen

Graag geven wij u de laatste informatie over de woningbouwplannen in Didam-Oost, Zeddam, Beek, Kilder en Stokkum.

Beeldvorming gemeenteraad 

Op maandag 6 november om 19.30 uur behandelt de gemeenteraad de stedenbouwkundige ontwerpen beeldvormend. Een beeldvormende vergadering gaat over het actief ophalen van informatie over het onderwerp. Samen met de inwoners en belanghebbenden zijn tijdens een intensief participatieproces de plannen op hoofdlijnen gemaakt. De stedenbouwkundige ontwerpen zijn hiervan het resultaat.

Mogelijkheid tot inspreken

Tijdens de beeldvormende vergadering is het mogelijk om uw steun voor of uw zorgen over de woningbouwontwikkelingen met de raad te delen. Wilt u inspreken tijdens de beeldvormende vergadering of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de griffie via griffie@montferland.info of (0316) 291 378. De vergaderstukken en de link om de vergadering live te volgen of terug te kijken vindt u op de pagina 'Gemeenteraad'.

Oordeelsvorming en besluitvorming gemeenteraad

De verwachting is dat de gemeenteraad de plannen op 16 november oordeelsvormend behandelt. Op 30 november behandelt de gemeenteraad de plannen besluitvormend. Een oordeelsvormende vergadering richt zich op het vormen van een politiek oordeel. Dit doen zij door in debat te gaan met andere raadsleden en fractievolgers. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad of zij akkoord gaat met de stedenbouwkundige ontwerpen. Vooral de financiële kaders gaan onderwerp van gesprek zijn.

Vervolg

Als de gemeenteraad besluit om in te stemmen met de plannen, dan start op basis daarvan het verdere proces. Zoals het voorbereiden van de bestemmingsplannen en het voorbereiden van het bouw- en woonrijp maken van de locaties. Het is nu al bekend dat het niet meer haalbaar is om de bestemmingsplannen nog dit jaar ter inzage te leggen. Dit gebeurt begin 2024.

Jongeren- en startersbijeenkomst

De gemeente Montferland vindt het heel belangrijk dat er ook woningen voor jongeren en starters komen. Daarom is tijdens de participatiebijeenkomsten ook genoemd dat er een bijeenkomst voor jongeren en starters komt. Om een goede invulling aan deze avond te geven zijn wij met enkele jonge starters uit verschillende dorpen in gesprek gegaan. Zo zorgen we ervoor dat deze avond aansluit bij de wensen en behoeftes van jongeren en starters.

Enquête

Uit het gesprek met enkele jonge starters is de wens naar voren gekomen om eerst een enquête uit te zetten. In deze enquête kunnen alle jongeren en starters aangeven waar hun (informatie)behoefte ligt. De enquête wordt nu gemaakt en gaan we in december 2023 verspreiden. Met de resultaten van de enquête, stelt de gemeente een goede invulling voor de jongeren- en startersbijeenkomst samen.