Landschap, subsidie

Algemeen

De gemeente Montferland en provincie Gelderland stellen samen geld beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan een gevarieerder, aantrekkelijker en leefbaarder landschap. Wie in het buitengebied van de gemeente woont en plannen heeft voor het aanleggen of herstellen van een landschapselement, kan subsidie aanvragen.

Om voor een subsidie in aanmerking te komen maakt u een afspraak met onze landschapscoördinator, mevr. R. Meiland.

Hoe het werkt

Bij het erfbezoek bespreken we de mogelijkheden om het landschap en uw erf op een streekeigen manier in te richten.

Daarna kunt u het aanvraagformulier invullen en indienen bij de gemeente. Op het aanvraagformulier staat aangegeven wat u nodig hebt. 

Goed om te weten

Waar kunt u subsidie voor krijgen?

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • Het aanleggen van nieuwe en het herstellen van bestaande streekeigen landschapselementen zoals hoogstamboomgaarden, houtwallen of –singels, struweelhagen, hakhoutbosje, knotbomen, bomenrijen, solitaire bomen, poelen;
  • Het aanleggen van eenvoudige onverharde paden die openbaar toegankelijk zijn;
  • Het aanleggen van kleinschalige recreatieve voorzieningen, zoals het plaatsen van een bankje of bruggetje ten behoeve van een wandel- of fietsroute;
  • Voorlichting over natuur en landschap aan jongeren;
  • Burgerparticipatie en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar 'Subsidieregeling Monumenten en Landschapselementen Montferland 2021' (art. 4.2.3). Deze vindt u onderaan deze pagina onder 'Documenten'.

Wat u nodig hebt

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee:

  • Het aanvraagformulier (deze vindt u onderaan deze pagina, onder 'Documenten');
  • Een schets van het plan;
  • Een omschrijving van de beplanting;
  • Een begroting van het plan.