Leefgeld

Ontheemden uit Oekraïne die ingeschreven staan in onze gemeente kunnen een aanvraag leefgeld indienen als zij een eigen bankrekening hebben.

Ontheemden ontvangen iedere maand leefgeld, voor de periode dat zij in Nederland verblijven en niet in eigen inkomsten kunnen voorzien. Iedere volwassen ontheemde, van 18 jaar en ouder, kan het leefgeld aanvragen. Getrouwde partners moeten allebei een aanvraag indienen, en ieder een eigen bankrekening hebben. Ontheemden die inkomsten uit arbeid hebben, hebben geen recht op leefgeld.

Hoeveel geld krijgt een ontheemde?

Ontheemden krijgen leefgeld dat gelijk is aan dat van ontheemden uit andere landen. Het leefgeld bedraagt €260,- per maand. Dit wordt 1x per maand uitbetaald. Het leefgeld bestaat uit verschillende delen, namelijk:

Geld om te eten: €205,- per maand

Wanneer ontheemden in een gemeentelijke opvanglocatie verblijven waar zij drie maaltijden per dag krijgen dan ontvangen zij géén geld om te eten.

Geld voor persoonlijke uitgaven: €55,- per maand

Dat is geld voor persoonlijke uitgaven zoals kleding, toiletartikelen of een simkaart.

Bij verblijf in een particuliere opvang (gastgezin)

Geld om te wonen:

  • Een volwassene vanaf 18 jaar ontvangt €215,- per maand.
  • Een minderjarig kind ontvangt €55,- per maand.
  • Wij gaan ervan uit dat ontheemden afspraken maken met hun gastgezin over de verblijfskosten die zij moeten betalen aan het gastgezin.
  • Wanneer ontheemden in een gemeentelijke opvanglocatie verblijven, ontvangen zij géén geld om te wonen.

Hoe kunnen ontheemden leefgeld aanvragen?

Op de gemeentelijke opvanglocatie kunnen ontheemden een aanvraagformulier krijgen. Ontheemden die in een gastgezin verblijven kunnen hier het aanvraagformulier downloaden:

Het aanvraagformulier moet ingevuld worden met het Nederlandse Alfabet. Dus Nederlandse letters, niet Cyrillische letters.

Ontheemden hoeven niet naar het gemeentehuis te komen. Zij kunnen het ingevulde aanvraagformulier mailen naar leefgeld@montferland.info of per post zenden aan:

Gemeente Montferland
t.a.v. Sociale Zaken
Antwoordnummer 6501
6940 ZX Didam

Een postzegel is niet nodig. De gemeente beoordeelt de aanvraag en stelt de hoogte van het leefgeld voor de ontheemde vast.

Wijzigingen altijd doorgeven

Wanneer een ontheemde leefgeld ontvangt en er zijn wijzigingen in zijn of haar situatie dan moet de ontheemde dit direct doorgeven.
Wijzigingen zijn:

  • Verhuizing (binnen de gemeente of naar een andere gemeente in of buiten Nederland)
  • Werk (u gaat geld verdienen waardoor u in eigen onderhoud kan voorzien)
  • Geboorte
  • Overlijden

Ontheemden kunnen wijzigingen doorgeven via het e-mailadres leefgeld@montferland.info.

Een bankrekening openen

Om leefgeld te ontvangen, hebben ontheemden een eigen bankrekening nodig. Bankrekeningen worden niet door de gemeente geregeld. Voor het openen van een bankrekening kunt u bij iedere bank in Nederland terecht. Via de website www.betaalvereniging.nl/oekraine staan links naar aanbieders van betaalrekeningen, vaak zelfs met een Oekraïense vertaling.

Werk

Oekraïense ontheemden mogen werken. Op het moment dat zij werken verliezen zij echter het recht op leefgeld. Een ontheemde uit Oekraïne heeft dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. Bijvoorbeeld recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon.

Werknemers die te weinig betaald krijgen of gevaarlijk werk moeten doen, kunnen bellen met de Arbeidsinspectie via (0800) 5151 (gratis). De arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich aan de regels houden.

Deze informatie geldt landelijk en voor meer informatie kun je bellen met de Rijksoverheid: 14 00. Ook op de website van Refugeehelp vind je meer informatie over werken als Oekraïense ontheemde.