Liander werkt aan verbetering elektriciteitsnetwerk

Door de groeiende vraag naar elektriciteit en de toename van duurzaam opgewekte energie door zonnepanelen is de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk noodzakelijk geworden.

Netbeheerder Liander is gestart met de verzwaring van het elektriciteitsnetwerk. Dit project bestaat uit de aanleg van circa 28 kilometer nieuw 20.000 volt elektriciteitsnetwerk en het plaatsen van 4 extra elektriciteitshuisjes in onder meer de gemeente Montferland en Oude IJsselstreek.

Door de groeiende vraag naar elektriciteit en de toename van duurzaam opgewekte energie door zonnepanelen is de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk noodzakelijk geworden.

In Azewijn aan de Laakweg, op de hoek van de Uiverstraat, wordt er naast een bestaand transformatorhuisje van Liander, een transformatorruimte bijgeplaatst.

Deze ruimte zal de spanning van 20.000 volt terug regelen naar 10.000 volt. Dit om het reguliere net te voeden, zodat het elektriciteitsnetwerk weer klaar is voor de toekomst.

Werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden worden ter plaatse verkeersmaatregelen genomen. Er zal overlast ontstaan, echter tracht Liander dit tot een minimum te beperken.

Inritten van woningen en bedrijven worden voorzien van mantelbuizen, zodat deze kortstondig niet bereikbaar zijn. Uiteraard geschiedt dit pas na overleg met de bewoners/eigenaar.

Globale planning

De uitvoering gebeurt in verschillende fases.

De werkzaamheden nabij/op de voetbalvelden richting/aan de Passtraat in Azewijn zijn reeds gestart en naar verwachting half juli gereed.

De werkzaamheden van Netterden naar Azewijn, via de Laakweg richting het voetbalveld gaan naar verwachting begin september van start en zullen begin november gereed zijn.

Het deel Gendringseweg richting de Provinciale weg en verder richting Ulft is gepland voor uitvoering half augustus tot eind november.

Vragen?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar Marcel Mariët, Marcel.Mariet@alliander.com.