Lintjesregen 2021

Op maandag 26 april 2021 vond de jaarlijkse lintjesregen plaats.

De Koninklijke Onderscheidingen werden uitgereikt door burgemeester Peter de Baat tijdens een feestelijke bijeenkomst in Kasteel Huis Bergh te ‘s-Heerenberg. Deze bijeenkomst werd georganiseerd volgens de huidige coronaregels.

Bekijk hier het fotoalbum van Lintjesregen 2021.

In de gemeente Montferland zijn de volgende negen inwoners onderscheiden; zeven als Lid in de Orde van Oranje Nassau, één als Ridder en één als Officier in de Orde van Oranje Nassau.

🏵️ Mevrouw A. (Ankie) G.A. Kramer-Stouten 🏵️ uit 's-Heerenberg

Geboren op 28 februari 1948

Mevrouw Kramer was vrijwilligster bij fietsvereniging ‘De Grenslandrijders’. Zij heeft een grote rol gespeeld bij het opstarten van deze fietsvereniging. Wat niet onvermeld mag blijven is dat mevrouw Kramer 'aanjaagster' was van het vrouwenfietsen. Sinds 1993 is mevrouw mantelzorger voor haar echtgenoot. Toen aan mevrouw Kramer in 2000 werd gevraagd als parcourswacht te fungeren tijdens de Henk Lubberding Wielerwedstrijden reageerde zij direct enthousiast en heeft dat elke wedstrijd, vele jaren achtereen, volgehouden.

En dan last but not least haar ongelooflijke inzet voor de Stichting Bergh in het Zadel, waar ze ruim 20 jaar secretaris en vrijwilliger is. Ankie Kramer is het aanspreekpunt voor velen, ze wordt niet voor niets de ‘moeder van het peloton’ genoemd door deelnemers en vrijwilligers.
 

 

Lintjesregen 2021 - mevrouw Kramer-Stouten

🏵️ Mevrouw H. (Diny) J.G. Burgers-Krus 🏵️ uit Kilder

Geboren op 6 januari 1952

Sinds 1995 is mevrouw Burgers actief als vrijwilligster voor toneelvereniging ‘Vrolijk’ in Kilder. Al 25 jaar verricht ze hand- en spandiensten tijdens uitvoeringen van de vereniging en zorgt dat cruciale zaken in goede banen geleid worden.

Ook is mevrouw Burgers sinds da t jaar actief betrokken als vrijwilligster bij muziekvereniging St. Jan te Kilder. Zo speelde zij een centrale rol als presentatrice tijdens het bevrijdingsconcert waarin het dorp Kilder in en na de oorlog centraal stond.

Als commissielid zorgde ze daarnaast voor de teksten, een logische opbouw en het bewaken van de tijd. In 2006 werd mevrouw Burgers door de pastoor gevraagd of zij de functie van bestuurslid op zich wilde nemen bij P.C.I Kilder (voorheen Caritas). Ook hier stemde zij mee in. Tot 2011 vervulde zij de rol als voorzitter en zette zich in om de gronden van P.C.I. aan de woningstichting Bergh ter beschikking te stellen. Ook zette ze zich in voor de ‘Zonnebloem’. In 2005 kwam mevrouw Burgers als secretaris in de Dorpsraad te Kilder. Na het vertrek van de voormalige voorzitter heeft zij zijn functie als voorzitter overgenomen. In 2014 werd mevrouw Burgers lid van de werkgroep Ontmoetingsplek Kilder van SV Kilder. Voor deze werkgroep heeft zij zich ingezet voor de realisatie van een ontmoetingsplek voor jong en oud onder de naam 'De Tolhoek'. Mevrouw Burgers is 5 jaar voorzitter van de locatieraad van de RK kerk Sint Jan de Doper in Kilder geweest. Ook heeft ze een aantal jaren in het koor gezongen. Tot voor kort was zij lector en coördineerde zij de werkgroep hiervoor.

Nu de parochie St. Jan is gestopt, begeleidt zij nog altijd uitvaarten.

Mevrouw Burgers is van 1996 tot 2005 actief geweest in de Berghse politiek als bestuurslid, als commissielid in de gemeenteraad en als raadslid. Vanaf 2018 werd zij gekozen tot gemeenteraadslid van de PvdA en is ze actief in de Montferlandse politiek. Sinds het nieuwe vergadermodel van de gemeenteraad (sept. 2019) is ze een van de voorzitters uit de voorzitterspoule.
 

 

Lintjesregen 2021 - mevrouw Burgers-Krus

🏵️ De heer C. (Cor) Limbeek 🏵️ uit Didam

Geboren op 12 februari 1956

Sinds 1972 is de heer Limbeek lid van de EHBO-vereniging Didam. Inmiddels heeft hij ruim 28 jaren vol overgave de rol als voorzitter op zich genomen. Naast het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering begeleidde de heer Limbeek met trots een jeugdteam naar de landelijke EHBO-wedstrijden. In de periode van 1990 tot 2005 was de heer Limbeek de kartrekker van het EHBO Rayon de Liemers. Hij organiseerde jaarlijks een gezamenlijke informatieavond met een presentatie door een gastspreker voor de leden van alle Liemerse EHBO verenigingen. Ook is de heer Limbeek vanuit de EHBO-vereniging al 12 jaar betrokken bij de Nederlandse Hartstichting. Jaarlijks neemt hij deel aan de Reanimatiepartnerdag van de Hartstichting. Tot slot houdt de heer Limbeek sinds zijn aantreden als voorzitter een lijst bij met gemotiveerde EHBO'ers binnen de gemeente Montferland die zich beschikbaar houden voor ongevallen en rampen. Ook zet hij jaarlijks een oefening op touw in samenwerking met de brandweer in Didam. De heer Limbeek is in de wereld van de EHBO een begrip!
 

 

Lintjesregen 2021 - deheer Limbeek

🏵️ De heer A. (Tonnie) J.M. Peters 🏵️ uit Didam

Geboren op 13 oktober 1957

In 1975 ging de heer Peters voetballen bij SV Loil. Drie jaar later werd hij actief als jeugdleider en trainer van diverse jeugdelftallen - van mini's tot de A-junioren waarmee hij op landelijk niveau competitie speelde. Eind jaren '80 en begin jaren '90 was de heer Peters actief als bestuurder. Naast het bestuurswerk was hij een van de sturende krachten achter de opzet van het schoolvoetbal en zat hij in het organisatiecomité van een groot eurosportring toernooi dat SV Loil heeft georganiseerd. Ook beheert hij al 30 jaren de jeugdpot en draait hij sinds 2012 regelmatig diensten achter de bar in het clubhuis. In 1983 werd de heer Peters lid van carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers. Tot op heden (37 jaar later) is hij nog altijd lid van deze vereniging.

Daarnaast was hij meerdere malen adjudant van Prins Carnaval en is hij 20 jaar lang een belangrijke schakel geweest tussen de Raad van Elf en het bestuur. In 2007 kreeg de heer Peters een onderscheiding uitgereikt van de carnavalsvereniging; ’t Drammertje.

Sinds 2015 is de heer Peters lid van Kontaktraad Loil. Na drie jaar lid te zijn geweest, werd de heer Peters in 2018 interim voorzitter van de Kontaktraad en tot op heden doet hij dit nog altijd. Toen in 2015 werd besloten om een regiegroep Hart van Loil op te richten, stond de heer Peters vooraan in de rij om betrokken te zijn bij dit traject.

Daarnaast staat hij met regelmaat als vrijwilliger achter de bar bij Hart van Loil.
 

 

Lintjesregen 2021 - deheer Peters

🏵️ De heer M. (Martin) Tiemessen 🏵️ uit Didam

Geboren op 24 februari 1954

Sinds 1962 is de heer Tiemessen lid van Muziek- en Toneelvereniging Amicitia te Loil, waarvan hij al meer dan 20 jaar actief bestuurslid, afwisselend secretaris en voorzitter is.

In de jaren '60- en '70 heeft de heer Tiemessen een tiental keren mogen schitteren op het podium als toneelspeler. Tijdens het 100-jarige jubileum van Amicitia in 2013 is de heer Tiemessen onderscheiden door KNMO voor zijn 50-jarige lidmaatschap. Ook was de heer Tiemessen destijds één van de redactieleden van het Jubileumboek. De heer Tiemessen is medeoprichter van de Stichting Kontaktraad Loil. Hij nam vanaf de oprichting in 1977 tot 2006 de rol van secretaris op zich, waarna hij nog tot 2011 bestuurslid is geweest. Tot op heden geeft hij de bestuursleden van de stichting, gevraagd en ongevraagd, adviezen die van belang zijn voor de leefbaarheid en samenhang in Loil. Al 35 jaar zet de heer Tiemessen zich als lid vol overgave in voor de carnavalsvereniging, waarvan zeker 20 jaar als speler en tekstschrijver van de pronkzittingen. Sinds de oprichting in 2019 is de heer Tiemessen voorzitter van de Vereniging ‘t  Hart van Loil.
 

 

Lintjesregen 2021 - deheer Tiemessen

🏵️ De heer F. (Frank) Weijers 🏵️ uit Zeddam

Geboren op 02 april 1969

De heer Weijers is sinds vele jaren betrokken bij Scoutinggroep St. Oswaldus te Zeddam. Na eerst jeugdlid van de scoutinggroep te zijn geweest, mocht hij op 18-jarige leeftijd zelf jeugdleider worden van de Verkenners (jongens van 11 t/m 16 jaar). Hierna is de heer Weijers penningmeester geworden van de vereniging, een rol die hij tot op heden met grote verantwoording op zich neemt. De heer Weijers zorgt er al ruim 25 jaar voor dat alles rondom de vlaggenceremonie op 4 en 5 mei elk jaar weer tot in de puntjes geregeld wordt. Sinds 2000 is de heer Weijers actief bij Stichting Mechteld ten Ham in 's-Heerenberg. Naast zijn inzet voor het Mechteld ten Ham-weekend mag ook toneelvereniging Theater 2000 al plm. tien jaren bij de bouw van het decor op zijn creatieve inzet rekenen.
 

 

Lintjesregen 2021 - deheer Weijers

🏵️ De heer W. (Wim) Visser 🏵️ uit Didam

Geboren op 28 juli 1955

21 jaar lang is de heer Visser lid geweest van carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers, waarvan 10 jaar als voorzitter van de Raad van Elf. Na deze periode is hij vier jaar bestuurslid geweest, waarbij hij de technische zaken oppakte. Ook heeft de heer Visser 8 jaren actief deel uitgemaakt van de pronkzittingen.

De heer Visser is al ruim 20 jaar actief als vrijwilliger voor SV Loil. In deze jaren is hij trainer en leider geweest van een aantal senioren teams. Na 10 jaar heeft de heer Visser de rol van consul voor de KNVB op zich genomen, wat hij tot op heden nog altijd doet.

In het najaar van 2015 heeft de heer Visser samen met een aantal oud-spelers van  DVC’26, de technische commissie van de vereniging nieuw leven ingeblazen. Daarnaast coördineerde hij in de weekenden de overgang van de jeugdspelers naar het seniorenteam en pakte hij de interne scouting binnen de jeugd op.

De heer Visser is sinds 2016 officieel vrijwilliger bij de Liemerije. Bijna 20 jaren is de heer Visser actief geweest voor Bouwend Nederland (afdeling de Liemers). Sinds het eerste jaar is de heer Visser als vrijwilliger betrokken geweest als commissielid van de organisatie en in de werkgroep is hij de technische man. Sinds 1971 (50 jaar) is de heer Visser werkzaam bij Welling in Wijchen, voorheen Didam. Sinds die tijd zet hij zich dagelijks met hart en ziel in voor het bedrijf.
 

 

Lintjesregen 2021 - deheer Visser

🏵️ De heer F. (Frans) de Bruin 🏵️ uit Wijnbergen

Geboren op 10 oktober 1960

De heer De Bruin wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Sinds 1980 is de heer De Bruin actief voor de Nieuw Apostolische Kerk. Taken als diaken, voorganger, priester worden door de heer De Bruin nog altijd met verve vervuld. In de jaren 1998 – 2005  organiseerde de heer De Bruin tevens samen met zijn echtgenote jaarlijks een kinderweekend voor plm. 100 kinderen uit de kerkgemeenschap van de Nieuw Apostolische Kerk. Ook werd in de jaren 1998 – 2010 jaarlijks door de heer De Bruin en mevrouw De Bruin de dag voor het Koningskind georganiseerd. Dit is een dag waarop mensen met een beperking, waarvoor naar de kerk gaan vaak geen optie is, ook deel kunnen uitmaken van het geloof. In 2007 is de heer De Bruin voor zendingswerk afgereisd naar Suriname. Ook daar heeft hij velen met zijn verhalen weten te inspireren.

Sinds 1981 zet de heer De Bruin zich samen met zijn echtgenote in voor vele pleegkinderen. Het doel van het echtpaar is altijd de pleegkinderen te helpen zich te ontwikkelen naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

In 2004 werd Autimaat opgericht door de heer en mevrouw De Bruin. Autimaat is ontstaan vanuit de behandelmethodiek ‘Geef me de 5’ (gespecialiseerd in behandeling autisme). Met de oprichting van Autimaat konden zij aan de vraag blijven voldoen om hun kennis rondom autisme te delen.

Het bedrijf verzorgt cursussen, opleidingen en lezingen over autisme en in de loop van de jaren is het bedrijf uitgegroeid tot een kennis- en opleidingsinstituut.

De passie en missie van de heer De Bruin vertaalt hij naar de zorg en daarbij durft hij de niet gangbare paden te betreden door risico's te nemen.

Vanuit de locaties Doetinchem, Deventer en Arnhem begeleiden de inmiddels 120 medewerkers jaarlijks ongeveer 400 gezinnen.

In 2015 startte de heer De Bruin samen met zijn echtgenote een kinderopvang voor kinderen met een extra behoefte, waarbij het personeel blijvend wordt geschoold in de methodiek.
 

 

Lintjesregen 2021 - deheer de Bruin

🏵️ Mevrouw C. (Colette) de Bruin-Wanrooij 🏵️ uit Wijnbergen

Geboren op 08 augustus 1962

Mevrouw De Bruin-Wanrooij wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Even als haar man zet mevrouw De Bruin zich sinds 1981 in voor vele pleegkinderen. Zij namen hun eerste pleegdochter al in huis voordat ze zelf kinderen kregen. Hun vrije tijd vulden ze met het zorgen voor kinderen en jong volwassenen die speciale zorg nodig hebben. Met name in de periode 1993 tot 1997 vervaardigde mevrouw De Bruin voor zowel haar eigen kinderen als voor haar pleegkinderen zelf de kinderkleding. Deze kennis deelde ze graag met andere moeders uit haar omgeving en gaf wekelijks als vrijwilligster les aan 8 moeders.

Sinds 1998 is mevrouw De Bruin actief voor de Nieuw Apostolische Kerk.

In de periode 1998 -2005 organiseerde zij, samen met haar echtgenoot, de jaarlijkse kinderweekenden voor kinderen uit de kerkgemeenschap. Samen bedachten zij een thema en activiteiten voor deze weekenden waardoor ze de kinderen konden leren over het geloof en over hun zelf.

Wekelijks werd in de jaren 1998 – 2009 door mevrouw De Bruin de Zondagsschool georganiseerd. In de jaren 1998 – 2010 was mevrouw De Bruin samen met haar echtgenoot de organisator van de Dag van het Koningskind binnen de Nieuw Apostolische Kerk. In de jaren 1995 tot 2004 heeft mevrouw De Bruin als ambulant begeleider en later ook als autisme-expert gewerkt voor stichting MEE. Al snel werd ze als autisme-expert ingevlogen in alle ingewikkelde vraagstukken rondom Autisme. Alle input vanuit de praktijkervaring met alle pleegkinderen en in alle gezinnen resulteerde in het boek ‘Geef me de 5’. Hiervan zijn maar liefst 100.000 exemplaren verkocht en vertaald in vijf talen. In 2004 heeft mevrouw De Bruin-Wanrooij samen met haar echtgenoot Autimaat opgericht. De ‘Geef me de 5 methodiek’ die hier wordt toegepast wordt in de loop der jaren doorontwikkeld. Voor vele gezinnen met kinderen met een stoornis/autisme maakt de kennis en expertise van mevrouw De Bruin het verschil.

In 2015 startte mevrouw De Bruin samen met haar echtgenoot een kinderopvang voor kinderen met een extra behoefte, waarbij het personeel blijvend wordt geschoold in de methodiek. De methodiek wordt gezien als een nieuwe taal, die ook door kinderen met autisme goed wordt begrepen en waarbij er geen miscommunicatie kan ontstaan. Gesteld wordt dat de door mevrouw De Bruin ontwikkelde methode vele kinderen met een autisme/ spectrumstoornis en diens gezinnen, heeft geholpen en dat mevrouw de Bruin in Nederland een autoriteit is op het gebied van autisme.

Lintjesregen 2021 - deheer en mevrouw de Bruin