Machtigen bij verkiezingen

Algemeen

Kunt u niet zelf stemmen? Laat uw stem niet verloren gaan. Laat iemand anders voor u stemmen. U geeft hiervoor toestemming met een volmacht. Lees hier de mogelijkheden en hoe u een volmacht kunt regelen.

Hoe het werkt

Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen.  

Wanneer u iemand anders machtigt om voor u te stemmen, gelden de volgende regels:

  • Iemand mag per verkiezing maximaal 2 personen machtigen om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 3 stemmen uitbrengen per verkiezing: voor zichzelf en voor 2 anderen.  
  • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Er zijn twee mogelijkheden om een volmachtsbewijs aan te vragen: 

Onderhandse volmacht

Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

  • vult u de achterkant van uw stempas in;
  • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas;
  • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. (De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op een smartphone of tablet tonen. De persoonsgegevens; pasfoto en de handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn.

Een onderhandse volmacht kan nog tot op de verkiezingsdag worden verleend.  

Schriftelijke en digitale volmacht

Het is niet meer mogelijk om een schriftelijke en digitale volmacht aan te vragen, dit kon tot uiterlijk maandag 3 juni 2024. 

Digitaal

Het is niet meer mogelijk om een schriftelijke en digitale volmacht aan te vragen, dit kon tot uiterlijk maandag 3 juni 2024.