Mantelzorgcompliment in 2020

Ook in 2020 is de gemeente actief om mantelzorgers te ondersteunen en te waarderen. In 2020 gaat het Mantelzorgcompliment veranderen.

De gemeente heeft Welcom gevraagd om dit najaar invulling te geven aan een andere opzet van het Mantelzorgcompliment dan in andere jaren. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt. Vanwege Corona is het een hele puzzel om dit goed te doen. In de maand oktober zal Welcom met informatie komen over het mantelzorgcompliment. Houd u daarvoor onze website en de website van Welcom in de gaten.