Meld een verdachte situatie

Verdachte situaties kunt u voortaan ook direct melden bij de gemeente Montferland via het online meldpunt 'Meld een verdachte situatie' op onze website.

Een dergelijke melding kan bijvoorbeeld gaan over vermoedens van drugshandel, hennepkwekerij of witwassen. Denk hierbij aan signalen als een (leegstaand) huis waar onbekenden op vreemde tijden in en uit lopen. Of u ruikt ergens een zoetige anijsachtige geur of juist een zurige geur. Of dat bedrijf waar nooit klanten aanwezig zijn maar waarvan de eigenaar wel in een dure auto rijdt. Door dit te melden bestrijden we samen (georganiseerde) misdaad uit de gemeente. 

Het belang van het meldpunt

Het melden van uw onderbuikgevoel vormt een belangrijke stap in de aanpak van criminaliteit. Het kan zijn dat uw vermoeden klein lijkt, maar een optelsom van verschillende kleine signalen kan helpen om criminaliteit in onze gemeente in beeld te brengen. Elke melding die de gemeente ontvangt, wordt gebruikt om een beeld te vormen van de aard en de omvang van de situatie. Waar nodig worden de signalen besproken met samenwerkingspartners, zoals de politie. Op basis daarvan kunnen eventueel gerichte acties worden ingezet. Wordt de verdachte persoon dus direct aangehouden na uw melding? Nee.

Het delen van uw onderbuikgevoel draagt bij aan het veilig houden van onze gemeente!

Wilt u liever ergens anders een melding maken? 

Dat kan natuurlijk ook via de al bestaande kanalen: