Meldpunt goed verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen. Ongewenst gedrag is bijvoorbeeld te hoge borg vragen, oneerlijke servicekosten rekenen, discrimineren of bedreigen.

In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Werken verhuurders niet volgens die regels? Dan kan de gemeente een waarschuwing of boete geven. Ook kunnen huurders ongewenst gedrag van verhuurders melden.

Voor wie?

Deze wet beschermt huurders tegen ongewenst verhuurgedrag van:

 • particuliere verhuurders;
 • verhuurbemiddelaars (bureaus die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders);
 • werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen;
 • woningcorporaties;

Let op! Huurders van een woningcorporatie kunnen een klacht indienen bij de corporatie die de woning verhuurt. De corporatie handelt die klacht zelf af.

Regels

Dit zijn de 7 regels van goed verhuurderschap:

 1. De verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren.
 2. De verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken.
 3. De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
 4. De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken.
 5. De verhuurder moet huurders goed informeren over:
  1. Rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan)
  2. De hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt
  3. Contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken
  4. Informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  5. De servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien
 6. De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (Burgerlijk Wetboek artikel 259 en 261 van boek 7) 
 7. De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

Verhuurt u aan een buitenlandse werknemer?

Dan moet u ook:

 • De huurovereenkomst los van de werkovereenkomst vastleggen;
 • De huurder schriftelijk informeren in een taal die zij begrijpen.

Meldpunt voor huurders

Volgens de nieuwe wet moet elke gemeente een meldpunt hebben. Dit meldpunt is niet bedoeld voor algemene klachten zoals hoogte van de huur of het onderhoud van de woning. Bij dit meldpunt kan elke huurder een melding doen als de verhuurder zich niet aan één van bovenstaande 7 regels van goed verhuurderschap houdt. Via onderstaande knop kunt u bij ons een melding maken.

Ik wil een melding doen via 'Meldpunt goed verhuurderschap'