Middelen en trajecten gericht op werk

Als u een uitkering ontvangt, dan kan de gemeente u een vorm van werk of re-integratie aanbieden. U bent verplicht hier aan mee te werken, ook als dit minder goed aansluit bij uw wensen en/of het werk dat u eerder heeft gedaan. De gemeente kent onder andere de volgende mogelijkheden:

Een tijdelijke gesubsidieerde baan

We kunnen een werkgever een tijdelijke subsidie geven, als hij u in dienst neemt. We komen de werkgever op deze manier tegemoet in de kosten die hij heeft om u in te werken en aan te nemen. Hiermee vergroten we de kans dat u wordt aangenomen.

Een structureel gesubsidieerde baan

We kunnen ook een langdurige subsidie aan een werkgever geven. We kunnen dit doen wanneer u niet in staat bent om zelfstandig het minimumloon te verdienen. De gemeente kan dan aan de werkgever een subsidie geven die het verschil tussen het loon dat u zelf verdient en wat de werkgever moet betalen aanvult. Op deze manier kunt u blijven werken, ook als u een arbeidshandicap hebt.

Werkervaringsplaats

Als u zich meldt voor een uitkering dan wordt u altijd aangemeld voor een werkervaringsplaats. U gaat dan ergens aan het werk met behoud van uitkering. Ook als u (nog) geen uitkering krijgt bent u verplicht hier aan deel te nemen. Het doel van de werkervaringsplaats is dat u uw vaardigheden ontwikkelt en uitbreidt. Hiermee vergroten we de kans op een betaalde baan. Een werkervaringsplaats duurt maximaal 3 maanden en kan daarna met nog een keer 3 maanden worden verlengd.

Stage (met behoud van uitkering)

We kunnen u een werkstage aanbieden. Een stage is bedoeld als opstap naar een betaalde baan. In een stage doet u werkervaring op en leert u te functioneren in een arbeidsrelatie. Een stageperiode duurt maximaal 9 maanden. Uw werkcoach overlegt met u hoe lang de stage duurt en hoe de begeleiding verloopt.

Vrijwilligerswerk (met behoud van uitkering)

Vrijwilligerswerk is onbetaald werk dat u met behoud van uitkering kunt doen. Het gaat altijd om maatschappelijk nuttige activiteiten. U kunt dus geen vrijwilligerswerk doen bij een commercieel bedrijf. Ook mag het vrijwilligerswerk u niet in de weg staan om een betaalde baan te nemen. Als u zelf vrijwilligerswerk vindt of al heeft dan moet u dit aan de afdeling Sociale Zaken door te geven.

Scholing

Als het nodig is kunnen we u een scholings- of opleidingstraject aanbieden. Hiermee kunt u uw kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Vaak is een scholings- of opleidingstraject een onderdeel van een participatiebaan.

Tegenprestatie

We kunnen u verplichten om een tegenprestatie te verrichten voor uw uitkering. Bij het opleggen van deze verplichting houden we rekening met uw persoonlijke omstandigheden. U moet hierbij denken aan mantelzorg of het doen van vrijwilligerswerk. 

Beschut werk

Als u niet kunt functioneren op een gewone werkplek, kunnen we voor u een ‘indicatie beschut werk’ aanvragen bij het UWV. De indicatie wordt niet aangevraagd als er voor u geen beschutte werkplek is. We proberen altijd eerst om u aan het werk te helpen in een gewone baan, eventueel door subsidie aan de werkgever te verstrekken.

Sociale activering

Sociale activering is voor mensen die nog niet klaar zijn om te werken. Sociale activering bestaat uit activiteiten om u te helpen uw weg terug te vinden naar de arbeidsmarkt.