Milieu, vergunning of melding

Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente.

Hoe het werkt

Check met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Moet u een vergunning aanvragen?

 1. Overleg met de gemeente over uw plannen, vóórdat u de vergunning aanvraagt.
 2. Vraag een vergunning aan via Omgevingsloket online.
 3. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
 4. Bij een ingewikkelde aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag.
 5. Als u het niet eens bent met dit ontwerpbesluit, kunt u binnen 6 weken uw mening (zienswijze) hierover geven aan de gemeente. Geef hierbij aan waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluit.
 6. U ontvangt bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt.

Moet u een melding doen?

 1. Doe een melding via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 4 weken voordat u start met uw activiteiten.
 2. De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding.

Als uw melding niet compleet is, kan de gemeente u om aanvullende informatie vragen.

Hoe lang het duurt

Aanvraag vergunning (gewone aanvraag)

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvraag vergunning (ingewikkelde aanvraag)

Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Melding

U kunt 4 weken na uw melding met uw activiteiten beginnen.

Goed om te weten

Uw bedrijf heeft te maken met milieuregels voor bijvoorbeeld:

 • Geluid;
 • Energie;
 • Afvalstoffen;
 • Lucht;
 • Bodemgebruik.

Het 'activiteitenbesluit' bepaalt welke melding u moet doen of welke vergunning u moet aanvragen. Er zijn drie typen bedrijven.

Type A: geen melding en geen vergunning

De activiteiten van uw bedrijf hebben geen of weinig gevolgen voor het milieu. U hoeft geen melding te doen of een vergunning aan te vragen.

Type B: melding

De activiteiten van uw bedrijf hebben veel gevolgen voor het milieu. U moet een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. U moet dit doen voor het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf.

Type C: vergunning

De activiteiten van uw bedrijf hebben op grote schaal gevolgen voor het milieu. U hebt een vergunning nodig.