Mobiel breken puin

Algemeen

Bij de sloop van een gebouw komt puin vrij. Soms is het handig om dit op de plaats zelf te breken. Dat scheelt in de kosten voor afvoer. En soms kan het gebroken puin op de plaats zelf weer opnieuw worden gebruikt. Bijvoorbeeld als ondergrond voor een nieuwe oprit. Dan kan een (tijdelijke) breker van pas komen. Die huurt u dan zelf in via een bedrijf.

Hoe het werkt

Het plaatsen en gebruiken van een mobiele puinbreker op of in de directe omgeving van het bouw- of sloopterrein is meldingsplichtig. U kunt een melding maken door op bovenstaande groene knop 'Nu een melding maken' te klikken. 

De melding voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval moet minimaal 4 weken voor het begin van de werkzaamheden zijn ingediend. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) beoordeeld de ingekomen melding. 

Doe de vergunningcheck

Wat u nodig hebt

Bij een melding moeten in ieder geval de volgende gegevens worden verstrekt

  • Naam en adres van de persoon of rechtspersoon die de puinbreker in werking heeft
  • Naam en adres van de eigenaar van het recyclinggranulaat
  • Datum van de melding
  • Adres, kadastrale of plaatselijke aanduiding van de locatie, met de precieze locatie waar de puinbreker in werking zal zijn;
  • De dagen en tijdstippen waarop de puinbreker in werking is
  • Een globale inventarisatie van het soort en de hoeveelheid te bewerken bouw- en sloopafval
  • Een beschrijving van de bronsterkte in dB(a) van de puinbreker.

Daarnaast moet tenminste 2 werkdagen voor het begin van de werkzaamheden met de mobiele breker de uitvoerder, nog informatie geven over de start van de werkzaamheden. Ook kan het zijn  dat er na de uitvoering van het werk nog aanvullende gegevens moeten worden aangeleverd, zoals:

  • het soort en de hoeveelheid van de afvalstoffen die bij het breken zijn vrijgekomen
  • de afvoerbestemming van de vrijgekomen afvalstoffen. 

Goed om te weten

Voor het opnieuw gebruiken van het gebroken puin (granulaat) gelden regels. Het puin mag niet (teveel) vuil zijn met plastic, kunststoffen, glas, hout. Ook asbest, olie en mest mag er niet in zitten. Daarom is het belangrijk om goed te scheiden tijdens de sloop.