Noodopvang voor kinderen in verband met het coronavirus

Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen

De scholen en de kinderopvangorganisaties zijn verantwoordelijk voor het bieden van ‘noodopvang’ voor kinderen tussen 0 en 12 jaar in de periode tot en met 28 april 2020. Kinderopvang en scholen vangen kinderen op van ouders met een beroep in de vitale sectoren, als ouders de opvang zelf niet meer kunnen organiseren.

Voor kinderen in kwetsbare gezinnen is er ook opvang mogelijk. Als u als ouder zelf zorg nodig heeft of uw kind(eren) heeft zorg nodig, neem dan contact op met het Sociaal Team jeugd. Wij gaan er vanuit dat u zorgvuldig met dit aanbod omgaat.

Voor kinderen tussen 0 en 12 jaar

Voor kinderen tussen 0 en 4 jaar van ouders in cruciale beroepen wordt de opvang verzorgd door de eigen kinderopvangorganisatie of gastouder.
Voor schoolgaande kinderen van ouders in cruciale beroepen regelen de scholen deze opvang tijdens de reguliere schooltijd. Na schooltijd wordt dit door de eigen organisatie voor buitenschoolse opvang gedaan. Neem hierover zelf contact op met uw kinderopvang/school.

Meer informatie over noodopvang vindt u op de website van Rijksoverheid.

Coördinerende rol van de gemeente Montferland

Scholen en kinderopvangorganisatie zijn zelf het beste in staat om de opvang voor kinderen van ouders met een cruciale functie vorm te geven en zorgen ervoor dat dit ook goed aansluit bij de leefomgeving van kinderen en ouders. Wij vertrouwen op de professionaliteit en verantwoordelijkheid van de scholen en kinderopvang.

Mocht het niet lukken een passende oplossing te vinden, neem dan contact op met het speciaal hiervoor ingerichte meldpunt. De gemeente Montferland zoekt dan samen met de scholen en kinderopvang naar een goede oplossing.

24 uurs (nood)opvang

De 24-uursopvang voor de inwoners van de gemeente Montferland vindt plaats op het kinderdagverblijf Fluisterwoud en buitenschoolse opvang Drakenbergh van Humankind in ’s-Heerenberg. Deze opvang is voor kinderen van 0 tot 12 jaar van ouders in cruciale beroepen die behoefte hebben aan opvang buiten reguliere openingstijden van school en de kinderopvang. Dit kan zijn op avonden, ’s nachts en in het weekend.

Meldpunt gemeente Montferland

Ouders kunnen bij het meldpunt van de gemeente terecht via het e-mailadres noodopvang@montferland.info voor:

  • Het aanmelden voor noodopvang (binnen de regulieren openingstijden van school en de kinderopvang) van kinderen die nog niet op school zijn ingeschreven en geen bestaand contract hebben met een kinderopvangorganisatie of gastouder;
  • Het aanmelden voor 24uursopvang (opvang buiten de reguliere openingstijden van school en de kinderopvang en in het weekend);
  • Acute problemen – bijvoorbeeld als school of kinderopvang uw kinderen niet meer kan opvangen.

Melding huiselijk geweld

De corona-maatregelen hebben invloed op het dagelijkse leven. Opeens is iedereen thuis en is er geen dagelijks ritme meer naar school of het werk te gaan. Ook andere mogelijkheden om het huis uit te gaan zijn nu beperkt. Dat betekent soms ook dat spanningen in huis kunnen toenemen en daarmee helaas ook de dreiging van huiselijk geweld.

Mogelijk ervaart u het zelf of vertellen mensen u over hun problemen. Misschien hoort of ziet u signalen bij anderen, zoals heftige ruzies of dat het juist stiller wordt? Vermoed u dat er sprake is van huiselijke geweld of heeft u er zelf mee te maken? Schakel hulp in. Juist nu!

  • U kunt gratis bellen met Veilig Thuis via (0800) 20 00;
  • Kinderen kunnen vertrouwelijk bellen met de kindertelefoon via (0800) 0432;
  • Slachtoffers van verkrachting kunnen terecht bij de Centra Seksueel Geweld via (0800) 0188 (gratis).