Omgevingsvergunning strijdig gebruik

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik uw plan toch uitvoeren.

Hoe het werkt

Controleer via bovenstaande knop 'Vergunningscheck doen/vergunning aanvragen' of u een vergunning aan moet vragen.

Wanneer u meerdere omgevingsvergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld om te bouwen of te slopen, hoeft u niet elke vergunning apart aan te vragen. Dit doet u met 1 aanvraag.

Hoe lang het duurt

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan de beslistermijn met 6 weken verlengen. Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Beslistermijn 6 maanden bij ingewikkelde aanvragen

Bij ingewikkelde aanvragen, die bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de omgeving, geldt een beslistermijn van 6 maanden. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Wat u nodig hebt

Voor het aanvragen van de vergunning hebt u onderstaande nodig:

 • Uw DigiD inloggegevens (voor particulieren) of eHerkenning (voor bedrijven);
 • Gegevens en documenten die laten zien hoe u de grond of een gebouw nu gebruikt;
 • Een beschrijving van hoe u de grond of een gebouw wilt gebruiken;
 • Een situatietekening en/of bouwtekening van het er nu uitziet en hoe het er straks uit gaat zien;
 • Een beschrijving van de gevolgen van uw plan voor het gebied;
 • Een beschrijving van hoe uw plan in strijd is met het bestemmingsplan van de gemeente;
 • Uw motivatie: waarom wilt u uw plan uitvoeren?;
 • Een rapport over de archeologische waarde van het terrein (als u zo'n rapport hebt).

Goed om te weten

Stel dat u van een woning een kantoor wilt maken, maar in het bestemmingsplan staat dat er in dit gebouw alleen gewoond mag worden. Dan mag u met een 'omgevingsvergunning strijdig gebruik' toch een kantoor van de woning maken.

U hebt bijvoorbeeld een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig wanneer:

 • U in een gebouw woont dat bedoeld is voor bedrijven;
 • U een stuk van de openbare ruimte gebruikt als tuin;
 • U een hotel, restaurant of bed & breakfast begint in uw woning;
 • U een woning gebruikt als winkel, kantoor, bedrijf, fabriek of magazijn;
 • U weiland gebruikt als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats;
 • U een vakantiehuisje gebruikt als woning.