Ondersteuningsverklaringen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt.

De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis in Didam en toont hierbij zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan van 14 dagen voor de kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling zelf.

Ik wil een afspraak maken

Om mee te kunnen doen aan de Gemeenteraadsverkiezing, moeten politieke partijen die nog niet in de Gemeenteraad zijn vertegenwoordigd, 20 ondersteuningsverklaringen inleveren. Deze verklaringen moeten worden afgelegd door kiesgerechtigden, op het gemeentehuis in de gemeente Montferland. Ingevolge artikel 2 van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 is er gedurende vier weken voorafgaand aan en op de dag van de kandidaatstelling gelegenheid om een ondersteuningsverklaring af te leggen op het gemeentehuis. Dit is van maandag 3 tot en met maandag 31 januari 2022.

Nadat de verklaring is ondertekend en van een stempel is voorzien wordt deze aan de kiezer meegegeven. Zie ook de informatie op de website van Kiesraad. U kunt hiervoor een afspraak maken.
Kiezers die zonder afspraak een ondersteuningsverklaring komen afleggen tijdens de openingstijden van de locatie Didam, worden daartoe in de gelegenheid gesteld. Dit uiteraard met inachtneming van de regels rond covid-19.

Hier vindt u de informatie ten behoeve van het organiseren van verkiezingen: