Ondertekening convenant Cultuur & Onderwijs

Op maandag 13 maart 2023 is het convenant Cultuur & Onderwijs in het Barghse Huus in ’s-Heerenberg ondertekend. Wethouder Henk Groote was namens de gemeente Montferland aanwezig bij de ondertekening.

Met het ondertekenen van het convenant wordt een impuls gegeven aan het cultuuronderwijs in de gemeente Montferland. De aanleiding voor het nieuwe convenant was het samenvoegen van twee Cultuurnetwerken op de scholen. Deze samenvoeging gaat leiden tot meer organisatiekracht, ruimte voor uitwisseling van kennis en een beter aanbod van cultuureducatie voor kinderen in de gemeente Montferland. Bovendien liep het Cultuur meerjarenplan af en waren er nieuwe ontwikkelingen binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Cultuureducatie draagt bij aan de persoonlijke en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Ze leren zich creatief uiten, ontdekken hun talenten, leren oplossingen zoeken en hun zelfvertrouwen wordt vergroot. Door het opstellen van dit convenant versterken we de samenwerking met betrokken partners, zodat alle kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur. Uitgangspunt hierbij is dat kunst- en cultuureducatie in 2026 een structurele plek heeft op scholen in de gemeente Montferland.

Het convenant is tot stand gekomen onder leiding van Cultuur Oost, de Gelderse adviesorganisatie voor kunst en cultuur. Het werd ondertekend door Wethouder Henk Groote namens de gemeente Montferland, meerdere scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs, kinderopvangorganisaties, Welcom en de culturele partners Kunstwerk!, Cultuurbedrijf Amphion en de Bibliotheek Montferland. 
 

Ondertekening convenant Cultuur & onderwijs