Onderwijs

School en kinderopvang

Voor kinderen wordt zo snel mogelijk onderwijs en kinderopvang georganiseerd. Ook kinderen die opgevangen worden bij particuliere (gast)gezinnen kunnen onderwijs volgen.

Kinderopvang

Kinderen jonger dan 4 jaar, waarvoor kinderopvang of peuterspeelzaalwerk benodigd is, kan gebruik maken van deze voorzieningen. Hiervoor geldt dat deze kinderen via de gemeente aangemeld kunnen worden.

Basisonderwijs

De gemeente Montferland is ten aan zien van het onderwijs gericht op 2 regio’s, namelijk op de Achterhoek (voormalige Berghse deel van Montferland) en op de Liemers (voormalige Didamse deel van Montferland).

  • Berghse deel van Montferland: Basisschool De Roncalllischool in Zeddam kan onderwijs voor deze kinderen verzorgen. Dit in samenwerking met het bestuur van PRO8 voor het werven van extra leerkrachten voor deze Oekraïense kinderen in verband met de beheersing van de Nederlandse taal. Ook in ’s-Heerenberg op de Galamaschool kan onderwijs op soortgelijke wijze verzorgd worden. Aanmelden van kinderen verloopt via de gemeente.
  • Didamse deel van Montferland: Leerlingen uit de Liemers worden centraal opgevangen in de Groene Ring Noord in Duiven. In verband met leegstaande lokalen kan hier snel gestart worden. Wordt deze locatie te klein dan komt in Zevenaar ook ruimte beschikbaar. De leerlingen kunnen via de gemeente aangemeld worden bij het samenwerkingsverband.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bernadet Groenenstijn (b.groenenstijn@montferland.info) en Cristina de Kruijff (c.dekruijff@montferland.info).

Voortgezet onderwijs

Voor zover deze kinderen geen digitaal onderwijs vanuit Oekraïne meer kunnen volgen, kunnen deze kinderen ook via de gemeente aangemeld worden. Per leerling is dit maatwerk, dit in verband met de vele soorten voortgezet onderwijs en het feit dat deze vooral gevestigd zijn in de gemeenten rondom Montferland.

Nederlands leren

Oekraïners die Nederlands willen leren kunnen gratis een online cursus volgen. Luister en leer is een programma om Nederlands te leren door te luisteren en na te spreken. Het zijn 24 lessen over bijvoorbeeld uitspraak, getallen, groeten, familie, eten en drinken en de klok, met Oekraïense vertalingen.

Via de website www.oefenen.nl kunnen Oekraïners Nederlands leren. Wanneer men geen computer in huis heeft, kunnen ze hiervoor in de bibliotheek in Didam of 's-Heerenberg terecht.

Praatplaat

Op de website van Isaac-nf zijn praatplaten te downloaden om de communicatie tussen Oekraïens en Nederlands sprekende kinderen en volwassenen makkelijker te maken.

Gratis lidmaatschap bibliotheek Montferland

Vanaf heden kunnen Oekraïense vluchtelingen die in de gemeente Montferland wonen een gratis lidmaatschap krijgen bij Bibliotheek Montferland. Aanmelden kan op de locatie van de Bibliotheek in Didam (Waverlo 1) of 's-Heerenberg (Oudste Poortstraat 24).