Home > Calamiteit

Calamiteit

Calamiteit is het onderhoud dat per direct veilig gesteld moet worden, omdat er onveilige situaties kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld:

  • gevaarlijke verzakkingen
  • Schade/vervuiling op de verharding (olie, modder e.d.)
  • Ontbreken van verharding

De gemeente zorgt ervoor dat de calamiteit zo spoedig mogelijk afgezet wordt om ongelukken te voorkomen en daarna zal het herstelt worden.

Calamiteiten kunt u melden bij de gemeente, telefoon (0316) 291 451.