Home > Eikenprocessierups

Eikenprocessierups

In de komende maanden kunt u de eikenprocessierups weer aantreffen. Deze rups heeft brandharen, welke jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken. In de periode vanaf half mei tot eind juli kan men het meeste ongemak van de rups ondervinden.

Hoe herken ik de eikenprocessierups?

Overdag is de rups het best waar te nemen. De nesten van deze rups zijn dan waar te nemen op de stam of de takken van een eikenboom. In deze nesten groeperen de rupsen zich overdag. ‘s Nachts gaan de rupsen in processie op zoek naar voedsel in de boom. Laat de nesten en rupsen ten alle tijden met rust. Ook als er geen rupsen in het nest zitten kunnen er brandharen aanwezig zijn.

De gemeente Montferland bestrijdt de rupsen preventief door een biologisch bestrijdingsmiddel in haar eiken te blazen. Dit middel wordt gelijk nadat de rupsen uit hun ei komen gebruikt. In dit stadium van de rups zijn ze nog niet schadelijk voor de volksgezondheid.  De brandharen krijgt de rups pas in een later ontwikkelingsstadium. Het middel is voor geen enkel zoogdier (mens) of vogelsoort gevaarlijk. Het werkt alleen op de rups. Afhankelijk van het weer zal in mei deze biologische bestrijding plaats gaan vinden. Bij veel wind of regen zullen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Wat moet ik doen als ik een nest vind?

Laat de nesten zitten en neem contact op met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Montferland (tel. (0316) 291 391). De gemeente Montferland bestrijdt geen processierups op locaties die niet in eigendom of in beheer van de gemeente zijn. Indien de boom op gemeentegrond staat, dan zal de gemeente zelf actie ondernemen en de nesten laten verwijderen.

Afzetlint voor bomen met eikenprocessierups

Besmette bomen worden na controle gemerkt met een rood/wit afzetlint met de tekst: "Pas op! Eikenprocessierups".

Vanwege de aanwezigheid van grondnesten en hogere nesten in één boom worden in een eerste werkgang allereerst de grondnesten verwijderd. In een tweede werkgang de hoge nesten. Dat de werkzaamheden in twee keer worden uitgevoerd heeft te maken met de nodige inzet van verschillend materieel.

De nesten in deze bomen worden, in opdracht van de gemeente, binnen 10 werkdagen weggehaald door een gespecialiseerd bedrijf. Als het nest is geruimd, wordt het lint weer verwijderd.

Hoe voorkom ik ongemak?

Vermijd elk contact met de rupsen en de nesten van de rupsen. Zorg bij bezoek aan gebieden waar de eikenprocessierups voorkomt voor goede bedekking van de huid en was uw kleren bij voorkeur op 60º.

Bij aanraking van de rupsen de huid goed spoelen met water en niet krabben of wrijven. Een zachte crème met menthol kan verlichting geven. Neem bij ernstige klachten en bij irritatie aan ogen altijd contact op met uw huisarts.

Meer informatie?

Voor informatie over de bestrijding en aanpak van overlast kunt u contact opnemen met de gemeente Montferland (0316) 291391. Ook op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl) is informatie te vinden over deze rups. Geef hier als zoekterm 'eikenprocessierups'.