Home > Honden

Honden

Dagelijks onderhoud

De hondenbezitters zijn verantwoordelijk voor hondenpoepvrije kernen in Montferland. Om de hondenbezitters te faciliteren is gezamenlijk met de wijk- en dorpsraden in elke kern gekozen voor het plaatsen van afvalbakken of hondentoiletten. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van deze toiletten en afvalbakken. De hondentoiletten zijn omheinde plekken waarbinnen honden los mogen rondlopen en de uitwerpselen van de hond mogen blijven liggen. De uitwerpselen in de hondentoiletten worden geregeld door de gemeente opgeruimd. De afvalbakken die speciaal bestemd zijn voor de uitwerpselen van honden zijn afsluitbare bakken, waarop duidelijk is aangegeven dat deze bestemd zijn voor de zakjes hondenpoep. Het is aan de hondenbezitter om zelf middelen aan te schaffen voor het opruimen van hondenpoep in de openbare ruimte. Het is aan de gemeente om wekelijks de afvalbakken te ledigen.

In Nieuw-Dijk, Didam en ’s-Heerenberg zijn hondentoiletten en afvalbakken geplaatst. In Loil is een hondentoilet aanwezig en in de overige kernen is gekozen voor het plaatsen van afvalbakken.

De rioolputten van de gemeente kunnen niet gebruikt worden voor het weggooien van uitwerpselen. In de meeste straten is het regenwater en het riool gescheiden. Door uitwerpselen in de put te gooien wordt het schone regenwater vervuild. Daarnaast kan er overlast ontstaan door stank en verstoppingen van de put. De gewone afvalbakken en de hondenpoepbakken kunt u wel gebruiken om uw zakjes weg te gooien. Daarnaast kunt u de zakjes natuurlijk ook kwijt in uw eigen container.

Dagelijks onderhoud

Er wordt jaarlijks gekeken of in de hondentoiletten het zand moet worden aangevuld, en gemiddeld wordt eens in de drie jaar het zand in het toilet gereinigd. Daarnaast wordt jaarlijks gekeken of het zand aangevuld moet worden en wordt eens in de drie jaar het zand gereinigd.

De gemeente kan voorwaarden stellen en faciliteren, maar een schone leefomgeving, daar moeten we met zijn allen voor zorgen.

Meer informatie:

Folder 'Toon Karakter'