Home > Kapvergunningen

Kapvergunningen

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van ruim 20.000 bomen langs wegen, in parken en op pleinen. Een meervoud daarvan staat in tuinen, weilanden en bossen.

Wij willen onze inwoners zo min mogelijk regels opleggen. Dit geldt ook voor de regels ten aanzien van het kappen van een boom. Heeft u een boom in de tuin staan die u wilt kappen, dan adviseren we een vergunningencheck te doen om te kijken of een kapvergunning nodig is.

Door een hoge diameter te stellen voor kapvergunningsplichtige bomen proberen we de regels voor u te beperken. Dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van het bomenbestand in Montferland. Bomen waar een kapvergunning voor nodig is, zijn bepalend voor het straatbeeld. Een goede afweging voordat  een vergunning wordt afgegeven is dan ook noodzakelijk.

Op de website www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningencheck doen en een digitale kapaanvraag indienen.

Wij adviseren het kappen van bomen uit te voeren in de winterperiode. Op deze manier heeft u een beperkte hoeveelheid groenafval, aangezien en geen blad aan de bomen zit. Daarnaast worden de broedende vogels niet gestoord door de uitvoerende werkzaamheden.