Home > Maaien buiten de kern

Maaien buiten de kern

De bermen en sloten in het buitengebied worden door de gemeente regelmatig gemaaid.

Het maaien wordt machinaal uitgevoerd en met een bosmaaier wordt rondom obstakels zoals bomen, verkeersborden e.d. bijgemaaid.

Globaal vindt jaarlijks de volgende maairondes plaats:

  • Begin mei worden op vooral doorgaande wegen de kruisingen gemaaid om zodoende het zicht en daardoor de verkeersveiligheid op deze kruisingen te verhogen. Tevens worden dan de bermen aansluitend op de diverse kernen of net gelegen in de kernen gemaaid.
  • In juni en juli wordt over het algemeen alle bermen over de eerste meter naast de rijweg gemaaid om te voorkomen dat het gras te veel over de weg komt te liggen.
  • In augustus worden de bermen aansluitend op de diverse kernen of net gelegen in de kernen nogmaals gemaaid.
  • In oktober en november worden alle bermen gemaaid.

De sloten die in onderhoud zijn bij de gemeente worden jaarlijks éénmaal per jaar gemaaid en wordt in de najaarsronde (oktober en november) uitgevoerd. Sommige sloten worden eenzijdig (kant weg) gemaaid en sommige in zijn geheel.

De sloten in onderhoud bij het waterschap worden volgens het maairegime van het waterschap uitgevoerd. Op de website van het waterschap Rijn en IJssel is dit te vinden.