Home > Verkeer

Verkeer

Verkeer en parkeren zijn thema’s die iedereen treffen. De gemeente zet zich in om de verkeerssituatie voor alle weggebruikers op een slimme wijze te verbeteren. Met de A12, A18 en A3 is de gemeente goed bereikbaar via het hoofdwegennet. De fietsers kunnen in Montferland rekenen op een uitgebreid netwerk van fietspaden. Ook zijn er verschillende vormen van openbaar- en collectief vervoer, die inwoners en bezoekers op een prettige wijze in de gemeente vervoeren. De gemeente heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de infrastructuur, bereikbaarheid en verkeersveiligheid.