Ouders gezocht met een mening over alcohol en drugs

In Montferland werkt de gemeente aan een nieuw preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs. De belangrijkste doelstelling van het plan is om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te verminderen. Voor de totstandkoming van het plan gaan we in gesprek met de samenleving over het alcohol en drugsgebruik onder jongeren. Op maandag 17 mei van 19.30 tot 21.00 uur organiseren we een brainstormsessie voor ouders.

Het maken van een nieuw plan doet de gemeente niet alleen, maar samen met de inwoners, verenigingen en organisaties. Een lastige veranderopgave als het verminderen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren bereiken we alleen door samenwerking. Bij de totstandkoming van het plan betrekken we daarom actief jongeren, ouders, verenigingen, politie, horeca, supermarkten en jongerenwerkers. Samen komen we verder!

De rol van de ouders

Ouders spelen een belangrijke rol in het voorkomen van alcohol- en drugsgebruik door jongeren. Ouders met duidelijke regels over alcoholgebruik en die ook toezien op deze regels, verkleinen bij hun kinderen de kans op alcoholproblemen op latere leeftijd. Maar dat is vaak eenvoudiger gezegd dan gedaan. Jongeren willen experimenteren, sommigen zoeken de grenzen op en ze willen erbij horen. En sommige ouders willen de NIX18 regel wel naleven, terwijl andere ouders alcoholgebruik onder de achttien jaar wel toestaan. Wij komen graag met ouders in gesprek hoe zij hier mee omgaan en op welke wijze zij ondersteuning wensen.

De risico’s van alcoholgebruik

Alcohol- en drugsgebruik op jonge leeftijd is schadelijk. Jongeren zijn extra kwetsbaar. Hun hersenen zijn nog volop in ontwikkeling en ze lopen sneller een alcoholvergiftiging op. Daarom heeft de overheid een belangrijke taak om jongeren te beschermen via voorlichting en wetgeving. Zo mogen jongeren onder de 18 jaar geen alcohol drinken.

Het alcoholgebruik onder jongeren stijgt

Ondanks dat er steeds meer bekend is over de schadelijke gevolgen van middelen, blijkt dat in Montferland het gebruik van alcohol onder jongeren de afgelopen jaren toegenomen is. Uit onderzoek van de GGD Noord- en Oost-Gelderland in 2019 blijkt namelijk dat 35 procent van de middelbare scholieren in de laatste vier weken alcohol heeft gedronken. In 2015 was dat nog 29 procent van de middelbare scholieren. De stijging van het gebruik van alcohol is voor de gemeente Montferland een belangrijke reden om haar preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs te vernieuwen.

Met elkaar in gesprek: ouders

In de komende periode staan sessies met jongeren, ouders en verenigingen op de agenda. Op maandag 17 mei van 19.30 tot 21.00 uur staat een brainstormsessie voor ouders gepland. Onder leiding van het Trimbos Instituut - hét onafhankelijke kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid – wisselen de ouders ervaringen en meningen uit over alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Ook gaan we in gesprek over welke ideeën er bij ouders zijn om het middelengebruik onder jongeren te verminderen. Bij deelname aan deze sessie zorgt de gemeente en het Trimbos Instituut uiteraard voor een (sociaal) veilige omgeving waarin de privacy van de deelnemers gewaarborgd is.  

Aanmelden en meer informatie

Ben je een ouder en wil je graag meedenken? Meld je dan aan via dit aanmeldformulier.

Wil je meer informatie over deze sessie voor ouders of de totstandkoming van het preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs? Neem dan contact op met Clemenda Som (preventiemedewerker) via c.som@montferland.info en tel. (06) 10 98 97 38 of Dennis Weijers (beleidsmedewerker gezonde leefstijl) via d.weijers@montferland.info  en tel. (06) 13 34 12 93.

Afbeelding

Brainstormsessie voor ouders