Overlijden, aangifte

Als er iemand is overleden, moet hiervan aangifte worden gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden. Dit is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte. Nabestaanden kunnen het ook zelf doen.

Hoe het werkt

De gemeente verwerkt het overlijden in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). De uitvaartondernemer of een nabestaande doet de aangifte bij de gemeente. Dit moet binnen 6 dagen na het overlijden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden.

De gemeente maakt vervolgens 2 documenten en geeft deze aan de aangever mee:

  • Een document met daarin de toestemming voor de uitvaart (het ‘verlof tot begraven’ of het ‘verlof tot cremeren’). Heeft de overledene aangegeven dat hij of zij het lichaam aan de wetenschap wil geven? Dan krijgt de aangever een document met het ‘verlof tot ontleding’;
  • Een uittreksel van de overlijdensakte.

Wat u nodig hebt

Na een overlijden ontvangt u van de huisarts twee enveloppen:

Een verklaring van natuurlijk overlijden en een gesloten groene envelop t.b.v. CBS. Bij een niet-natuurlijk overlijden wordt de verklaring van overlijden afgegeven door een schouwarts.

Aan de ambtenaar van de burgerlijke stand die de overlijdensakte opmaakt en het verlof voor begraven/cremeren afgeeft, dient u beide enveloppen te overleggen. Neemt u ook uw legitimatiebewijs mee.

De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft ook de gegevens nodig over de uitvaart, zoals de datum van uitvaart, plaats van uitvaart en of het een crematie of begrafenis betreft.

Indien het een niet-natuurlijk overlijden betreft heeft de gemeente ook een verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie nodig. (Afgegeven door de Officier van Justitie).

Indien er een trouwboekje van betrokken is, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand het overlijden van betrokkene inschrijven in het trouwboekje.

Wanneer er sprake is van een uitstel van de begrafenis of crematie of wanneer de overledene kenbaar heeft gemaakt dat hij of zij het lichaam aan de wetenschap wil geven, neemt u dan contact op met afdeling Publiekszaken.

Tips

Is iemand uit Nederland in het buitenland overleden? Dan moet dit doorgegeven worden aan de gemeente waar deze persoon woonde. Hiervoor is een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de Nederlandse ambassade of het consulaat. Is er in het land waar het overlijden plaats heeft gevonden geen Nederlandse diplomatieke post? Dan kan de de ambassade van een ander EU-land behulpzaam zijn. Ook is het mogelijk om contact op te nemen met de reisorganisatie of lokale politie. Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid.

Uitstel van begraven of crematie

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na overlijden te begraven of cremeren. Dan is het mogelijk om uitstel te vragen aan de burgemeester. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.