Persoonsgebonden Budget (PGB)

Een Pgb is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Bij ondersteuning aan huis kunt u kiezen uit hulp in natura of een Pgb. U vraagt het pgb aan bij het Sociaal Team. Het Pgb wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en zij zorgen voor de betaling aan de zorgverleners.

Uw aanvraag verloopt als volgt:

  1. Als u ondersteuning nodig heeft voor uzelf, uw kind of in uw gezin, kunt u contact opnemen met het Sociaal Team;
  2. Samen bekijken we welke ondersteuning u nodig heeft, wat u zelf kunt doen en hoe uw omgeving (familie, vrienden of buren) kan helpen en wat het Sociaal Team kan doen;
  3. Het Sociaal Team kijkt welke passende specialistische zorg geleverd kan worden door een gecontracteerde zorgaanbieder. Wanneer u samen met het Sociaal Team beslist dat er geen zorg in natura is die aansluit bij uw vraag, komt u in aanmerking voor een Pgb.

Voorwaarden Pgb

Om voor een pgb in aanmerking te komen, is er een aantal voorwaarden:

  • U kunt duidelijk motiveren waarom u een Pgb wilt;
  • U maakt een overzicht waarin staat hoe u uw Pgb gaat besteden en welke kosten hieraan verbonden zijn;
  • U kunt een Pgb gebruiken voor de diensten van de organisatie, maar ook voor ondersteuning uit uw sociale netwerk;
  • Een Pgb mag niet duurder zijn dan dezelfde zorg in natura (ZIN);
  • Een Pgb is altijd inclusief vervoer of andere bijkomstige zaken;
  • Een Pgb kan alleen worden afgegeven voor niet gecontracteerde aanbieders;
  • De hoogte van uw Pgb wordt bepaald door het Sociaal Team. 

Als u een Pgb heeft

Als u een Pgb heeft gekregen, kunt u afspraken gaan maken met uw zorgverlener. U maakt met hen een zorgovereenkomst. Dit is een contract, met afspraken tussen u en degene die zorg verleent. Deze overeenkomst stuurt u op naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U geeft aan de SVB door hoeveel er betaald moet worden. De SVB betaalt vervolgens uw zorgverlener.

Meer informatie, formulieren en voorbeelden van zorgovereenkomsten vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.