Plannen Beek

In Beek wordt aan verschillende projecten gewerkt, namelijk de herinrichting van het dorpsplein, de Sint Jansgildestraat en de Eltenseweg. Het ontwerp is samen met de bewoners en belanghebbenden gemaakt. In het najaar van 2021 is gestart met de werkzaamheden.

Dorpsplein

Het huidige plein betreft hoofdzakelijk bestrating met weinig groen. Het levendiger en groener maken van het plein, mogelijk gecombineerd met een 'dorpspark' ter hoogte van de kerk, kan hier aan bijdragen. Levendig wil ook zeggen dat het plein ook te gebruiken is ontmoeting en evenementen.

Sint Jansgildestraat

Al enkele jaren wordt er gepraat over de reconstructie van de Sint Jansgildestraat in Beek. Gemeente Montferland heeft nu samen met de bewoners de ideeën omgevormd tot een plan. De tot standkoming bestaat uit vele uitdagingen, hoe gaan we om met de bomen, hoe gaan we om de fietsers, de wandelaars, de auto's, hoe gaan we om met het bestemmingsverkeer en verkeer wat niet toegestaan is. Helaas lukt het niet aan alle wensen en opmerkingen binnen projectgrenzen van dit werk tot een oplossingen te komen, maar het is wel gelukt de weg veiliger te maken binnen de kaders.

Eltenseweg

De Eltenseweg is de zuidelijke entree van Beek, men ervaart dat er hard gereden wordt en dat een veilig looppad gewenst wordt. Om te zorgen dat mensen ervaren dat ze de komgrens zijn gepasseerd wordt het asfalt vervangen voor een klinkerverharding.

Digitale presentatie ontwerp Dorpsplein, Sint Jansgildestraat en Eltenseweg

Op 31 maart was er een digitale presentatie waarin de ontwerpen van het dorpsplein, de Sint Jansgildestraat en Eltenseweg getoond en toegelicht werden door landschapsarchitect Ruud Dubbeld. U kunt deze presentatie inclusief het vragen-halfuurtje naderhand terugkijken op. https://youtu.be/abHLwYBoTg4.

De presentatie met de ontwerpschetsen vindt u hier:

Planning werkzaamheden 2021/2022

Hieronder vindt u de globale planning:

  • 8 t/m 30 Oktober 2021: voorbereiding aanplant bomen op het 'Dorpsplein'.
  • 11 t/m 23 oktober: aanleg asfalt Drempel Eltenseweg.
  • 30 oktober 2021 van 11.30-13.00 uur: officiële start werk o.l.v. Wethouder van Leeuwen+lunch.
  • Vanaf 7 maart 2022: start van civiele werkzaamheden. De exacte planning volgt rechtstreeks via de aannemer.
  • December 2022 afronding werkzaamheden.

De exacte afstemming van werkzaamheden en de planning ervan voor wat betreft uw perceel volgt via de aannemer en gemeente Montferland.

In combinatie met de werkzaamheden aan de openbare ruimte worden er nuts-werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden lopen van oktober 2021 tot en met december 2022.
De nuts bedrijven stellen u hiervan nog persoonlijk op de hoogte.

Hinder en toegankelijkheid

Vanaf 7 maart 2022 wordt de weg opgebroken en dan kan er door u hinder worden ervaren. De aannemer stemt de toegankelijkheid van uw perceel rechtstreeks met u af.

Opschonen overhangend groen en grenzen

Wij verzoeken u vriendelijk voor 7 maart 2022 uw overhangend groen en obstakels op of over gemeente grond te verwijderen. In december 2021 worden de exacte grenzen in het werk aangegeven. Geheel om u voldoende tijd te geven om dit te wijzigen. Bekijk de exacte grenzen van het werk in de PDF bestanden hieronder.

Definitieve ontwerpen centrumplan Beek

Veelgestelde vragen over de plannen

Eénrichtingsverkeer is niet mogelijk i.v.m. de verkeersafwikkeling.

In overleg met de bewoners is besloten geen extra bomen aan te planten i.v.m. het behoud van het uitzicht.

In 30km zones is in Nederland afgesproken geen zebrapaden toe te passen. Waar oversteken wordt ‘verwacht’ zal ander straatmateriaal gebruikt worden om dit te benadrukken.

Er is een pilot van 1 jaar opgestart waarbij verkeersregelaars snel ingeschakeld kunnen worden.

Het beleid van de gemeente is zoveel mogelijk bomen behouden.

Jazeker, hoewel er een verschil is tussen klinkers en bestaand asfalt zal dit qua geluidsoverlast nihil zijn.

Vragen?

Heeft u vragen over de verschillende herinrichtingsprojecten in Beek? U kunt ze stellen aan projectleider Dhr. Van Der Eerden via j.vandereerden@montferland.info of via t. (0316) 291 391.