Politieke Avond Montferland (PAM)

De besluitvorming van de gemeenteraad vindt voortaan plaats in drie fases aan de hand van de BOB-methodiek (Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming) als onderdeel van de Politieke Avond Montferland.

Door op een andere manier te vergaderen:

  • Ontstaat er meer zinvolle interactie met inwoners waardoor hun inbreng een belangrijkere plaats krijgt.
  • Kan de gemeenteraad meer zijn eigen agenda bepalen.
  • Is er meer ruimte voor onderling debat op politieke standpunten.
  • Wordt de effectiviteit en efficiëntie van de vergaderingen verbeterd.

In het nieuwe vergadermodel komen raadsleden en fractievolgers eens in de twee weken op donderdagavond bijeen in Gouden Handen in ’s-Heerenberg voor een politieke avond die verdeeld is in drie onderdelen. Alle onderdelen hebben vaste begin- en eindtijden. De agenda’s voor de Politieke Avond worden bepaald door de agendacommissie en zij stellen ook vast wie welk deel van de avond gaat voorzitten. Omdat de burgemeester voorzitter is van de gemeenteraad zit hij altijd de besluitronde voor.

De Politiek Avond begint om 18.30 uur met o.a. het vragenuur en vanaf 19.15 uur worden verschillende onderwerpen besproken in drie fases. De besluitronde (raadsvergadering) begint om 21.00 uur.

De 3 vergaderfases:

Beeldvorming.png

Een beeldvormende sessie richt zich op het actief ophalen van informatie over het onderwerp. Dat kan door interactieve gesprekken met inwoners en deskundigen, maar ook door met een wethouder en ambtelijke ondersteuning van gedachten te wisselen over het onderwerp. Een beeldvormende sessie duurt per onderwerp maximaal 40 minuten en u kunt zich aanmelden om mee te praten over het geagendeerde onderwerp.

Wilt u meepraten, klik dan op onderstaande link.

Ik wil meepraten

Oordeelsvorming.png

Een oordeelsvormende sessie richt zich op het vormen van een politiek oordeel op basis van een debat met andere raadsleden en fractievolgers. Een oordeelsvormende sessie duurt per onderwerp maximaal 40 minuten.

Besluitvorming vindt alleen plaats in de besluitronde en hieraan kunnen alleen raadsleden deelnemen. De besluitvorming begint om 21.00 uur.

Besluitvorming.png