Privacyverklaring gemeente Montferland

Persoonsgegevens die wij verwerken

De gemeente Montferland verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Het gaat om algemene gegevens die de gemeente gebruikt om bijvoorbeeld contact met u op te kunnen nemen.

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van bijvoorbeeld uw inkomenspositie of uw behoefte aan zorg. De grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn uw toestemming, een overeenkomst of een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

De gemeente Montferland zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de wettelijke bewaartermijnen.

Delen met derden

Gemeente Montferland verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Montferland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

De gemeente Montferland neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die gemeente Montferland van u verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die gemeente Montferland van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen.
 • Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om gemeente Montferland te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen.

Wilt u gebruik maken van deze rechten? Maak bij de gemeente een afspraak om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

De gemeente Montferland gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw internetbrowser verwijderen.

De gemeente Montferland gebruikt alleen cookies  voor de volgende doeleinden:

Functionele (technische) cookies

Hiermee zorgen we ervoor dat de website technisch naar behoren werkt, bijvoorbeeld door:

 • het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen
 • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een vragenlijst of online bestelling wordt ingevuld,het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • het mogelijk maken om te reageren op onze website

Analytische (statistische) cookies

Analytische cookies zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op onze website te meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

 • We gebruiken Google Analytics om statistieken te verzamelen over het bezoek aan onze website. Hiertoe hebben we een verwerkersovereenkomst met SIM en Google gesloten. In de uitwisseling van gegevens met Google hebben we het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd zodat je exacte IP adres onbekend blijft. Ook hebben we 'gegevens delen' uitgezet. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wij maken géén gebruik van tracking cookies. De gemeente Montferland verwerkt geen persoonsgegevens via cookies.

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website.

Wij helpen u graag verder wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.