Reageer op het Groenbeleidsplan – Waardering voor groen!

Ter visie voor inwoners

Het afgelopen jaar werkte de gemeente Montferland hard aan een nieuw groenbeleidsplan voor het openbaar groen. Het opstellen hiervan had niet gekund zonder de vele input die inwoners in zomer van 2020 gaven via een digitale enquête. 674 inwoners lieten via de enquête weten wat ze van het huidige openbaar groen vinden en welke wensen zij hiervoor hebben voor de toekomst. De enquêteresultaten zijn aan alle deelnemers teruggekoppeld en in het najaar van 2020 aan de politieke fracties gepresenteerd.

Esthetiek

De enquêteresultaten hebben geleid tot het toevoegen van een vierde thema aan het groenbeleidsplan. Aanvankelijk werden de thema’s Gezondheid, Biodiversiteit en Klimaat uitgewerkt in het plan. Maar de input van de inwoners liet zich samenvatten tot een nieuw thema: Esthetiek. Inwoners spraken namelijk veel over de aantrekkelijkheid, schoonheid, uitstraling en sfeer van het openbaar groen; de esthetische kant van het groen. De rapportage met enquêteresultaten kunt u via deze link raadplegen.

Waardering voor groen

De participatie van inwoners via een digitale enquête had dus flinke invloed op het opstellen van het nieuwe groenbeleidsplan, dat de passende titel 'waardering voor groen' heeft meegekregen.

Reageer!

Uw mening is belangrijk! Wij horen graag wat u van het eindresultaat vindt en of het nieuwe groenbeleidsplan op draagvlak kan rekenen. Daarom kunt u via deze link uw reactie geven op het stuk. U heeft tot 1 februari om te reageren. Met deze ter visielegging rondt de gemeente daarmee het opstellen van het groenbeleidsplan af, waarna het college van burgemeester en wethouder en de gemeenteraad zich buigen over het plan ter vaststelling.