Regelingen en veelgestelde vragen ondernemen en coronavirus

Laatst bijgewerkt: 28 juni 2022

De verspreiding van het virus zorgt ook binnen onze gemeente Montferland voor veel aandacht en vragen. Ook bij ondernemers. Op deze pagina leest u meer over ondernemen en het coronavirus.

Lees ook: Voucher voor horecaondernemers in Montferland.

Landelijke regelingen voor ondernemers

Cona-Overbruggingslening (COL) voor Start-Ups, Scale-Ups en innovatieve MKB - MBK-ers

Aanvragen is mogelijk sinds 4 januari 2021.

Meer informatie vindt u op de website van Regionale Ontwikkelings Maatschappijen.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen sinds maandag 6 april 2020, 9.00 uur, een aanvraag doen.

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

Meer informatie vindt u op de website van het UWV.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB.

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is versneld open. Dit heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) besloten. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. De regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Meer informatie over de BMKB-regeling is te lezen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld.

Uitstel betalen belasting

Brengt het coronavirus uw bedrijf in de problemen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Regeling Provincie Gelderland

'Steuntje in de rug' voor Gelderse ondernemers in horeca en toerisme

Afhankelijk van de omvang van het initiatief worden vergoedingen verstrekt van 3000 euro tot maximaal 5000 euro. Het bedrag mag niet worden ingezet voor de dekking van reguliere bedrijfsvoering, maar wel als vergoeding voor bijvoorbeeld een uitgebreid bedrijfsadvies, financieel advies, een personeelsscan, juridisch advies en een financieringsaanvraag.

Meer informatie vindt u op de website van KHN.

Gemeentelijke regelingen voor bedrijven

Uitstel betalen belasting

Op dit moment worden vrijwel alle branches zwaar getroffen door de impact van maatregelen tegen verspreiding van het Corona virus.
Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u als ondernemer de komende tijd moeilijk zal zijn om aan de financiële verplichtingen, binnen de thans gestelde termijnen, te voldoen.

Als uw onderneming door het Corona virus de aanslag gemeentelijke belastingen niet binnen de thans gestelde termijnen kan betalen, dan verzoeken we u dit kenbaar te maken door een e-mail te sturen aan: belasting@montferland.info .
Wij vragen u om in de e-mail naast naam, adres en woonplaatsgegevens ook het aanslagnummer en telefoonnummer te vermelden.

Handige websites:

  • Sinds 1 december 2020 is de tijdelijke coronawet van kracht, ter vervanging van de noodverordeningen. Meer informatie over deze coronawet vindt u op de website van de Rijksoverheid.

  • Wat betekent het coronavirus voor uw winkel, personeel en vragen van uw klanten? Informatie en antwoorden van InRetail op vragen over het coronavirus voor de retail.
  • OnderhoudNL, de vereniging voor schilders en onderhoudsspecialisten, heeft een meldpunt geopend voor ondernemers met vragen.
  • In dit liveblog deelt Transport en Logistiek Nederland updates over het coronavirus en wat het betekent voor de transportsector.
  • Op de website van de Kamer van Koophandel treft u de relevante informatie aan.
  • Op de website van het SVB treft u als PGB-ondernemer vragen en antwoorden aan rondom (doorbetaling) van het Persoons Gebonden Budget (PGB). 
  • Het Waterschap Rijn en IJssel biedt ondernemers en ZZP'ers de mogelijkheid tot uitstel van de betaling van de waterschapsbelasting aan. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 31 augustus 2020 via deze website van het GBLT gedaan worden. 
  • Voor de leden van HISWA-RECRON fungeert deze site als digitale helpdesk. Daarnaast worden de leden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus. 
  • De actualiteit vanuit de Rijksoverheid kunt u hier raadplegen. 
  • Op de website van Oost NL treft u hier de nieuwe regelingen aan voor het bedrijfsleven voor de provincies Gelderland en Overijssel.

Heeft u vragen? 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bertil van der Molen via b.vandermolen@montferland.info.